4 Απρίλιος 2014, 14:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:23

Ο φιλόσοφος Ηρακλείδης από τον Πόντο που διατύπωσε την περιστροφή της Γης

  • Γη και Σελήνη: Η συμπαντική σχέση

Ο Ηρακλείδης ο Ποντικός, καταγόταν από την Ηράκλεια του Πόντου. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και αστρονόμος του 4ου αιώνα π.Χ. έζησε από το 388 π.Χ. μέρι το 310 π.Χ.

Ο Ηρακλείδης ο Ποντικός διατύπωσε στα μέσα του 4ου αιών π.Χ., την ιδέα της ημερήσιας περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της. Ο Ηρακλείδης υπήρξε ο πρώτος σημαντικός µη Πυθαγόρειος εκπρόσωπος της παράδοσης στην αρχαία ελληνική αστρονομία που δεν τοποθετούσε τη Γη ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος.

Οι ύστεροι σχολιαστές αναφέρουν την αντίληψη του Ηρακλείδη, όταν παρουσιάζουν θεωρίες κίνησης της Γης. Σύμφωνα με τον Συμπλίκιο, κύριο σχολιαστή του Αριστοτέλη, αλλά και βασική πηγή έμπνευσης της ιδέας του Ηρακλείδη, αναφέρεται ότι  υπήρξαν κάποιοι μαθηματικοί, όπως ο Ηρακλείδης και ο Αρίσταρχος, οι οποίοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να κατανοήσουν κάποιες από τις ουράνιες κινήσεις υποθέτοντας, ότι οι αστέρες και η ουράνια σφαίρα είναι ακίνητοι, ενώ η Γη περιστρεφόταν γύρω από τον άξονά της.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Ηρακλείδη ο Ερμής και η Αφροδίτη διαγράφουν κυκλικές τροχιές γύρω από τον Ήλιο και αυτό το σύστημα μαζί με όλη την ουράνια σφαίρα, παραμένουν ακίνητα, ενώ η Γη στο κέντρο περιστρέφεται γύρω από το άξονά της και να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι όλα τα ουράνια σώματα διαγράφουν κυκλικές τροχιές γύρω από αυτή.

Δεν γνωρίζουμε όμως αν ο Ηρακλείδης διατύπωσε τις αντιλήψεις με τη χρήση κάποιας γεωμετρικής μεθόδου, αλλά  οι ιστορικοί συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το κοσμολογικό όμως σύστημα του Ηρακλείδη  φαίνεται ότι αποτέλεσε μια  πρώτη παρουσίαση ενός γεωμετρικού μηχανισμού που ακολουθούσε την παράδοση του «σώζειν τα φαινόμενα» χρησιμοποιώντας µία ή περισσότερες κινήσεις της Γης.

Πηγή: protovoulia.org