15 Οκτώβριος 2019, 20:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτώβριος 2019, 19:53

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανοίγει τις πόρτες του στους πολίτες για παρακολούθηση μαθημάτων

  • Λογισμικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου προστατεύει διαστημικές πτήσεις της NASA
    (Φωτ.: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. H Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε την υλοποίηση του θεσμού του «Ακροατή πανεπιστημιακών μαθημάτων» (απόφαση 66/10/7-3-2019), κι έτσι, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την υποστήριξη πρακτικών διά βίου εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, και να δηλώσουν μέχρι τρία μαθήματα από τα παρακάτω:

  • «Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου», εξάμηνο Γ΄, διδάσκων Πασχάλης Βαλσαμίδης.
  • «Πληροφορική Ι – Εισαγωγή στην πληροφορική», εξάμηνο Α΄, διδάσκουσα Κερατσώ Γεωργιάδου.
  • «Πληροφορική ΙΙΙ – Μεθοδολογία της έρευνας με τη χρήση Η/Υ», εξάμηνο Γ΄, διδάσκουσα Κερατσώ Γεωργιάδου.
  • «Διδακτική της λογοτεχνίας, εξάμηνο Ε΄», διδάσκουσα Μαρία Δημάση.
  • «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, εξάμηνο Α΄», διδάσκουσα Ευαγγελία Θωμαδάκη.
  • «Βουλγαρική γλώσσα Ι, ΙΙΙ», εξάμηνα Α΄ και Γ΄ αντίστοιχα, διδάσκουσα Χριστίνα Μάρκου, συνδιδάσκουσα Ιωάννα Σιταρίδου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο e-mail: secr@bscc.duth.gr.