15 Οκτώβριος 2019, 09:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 15 Οκτώβριος 2019, 09:06

ΟΑΕΔ: Ανοίγουν 2.550 νέες θέσεις εργασίας

  • ΟΑΕΔ: Ανοίγουν 2.550 νέες θέσεις εργασίας
    (Φωτ. αρχείου: ert.gr)

Τρία νέα προγράμματα δημιούργησε ο ΟΑΕΔ με στόχο να μειώσει το ποσοστό της ανεργίας που εξακολουθεί να μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Την κίνηση αυτή είχε προαναγγείλει ο νέος διοικητής του Οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης με την επισήμανση ότι μέσω αυτών των τριών προγραμμάτων θα ανοίξουν 2.550 νέες θέσεις.

Το πρώτο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο αναμένεται να «τρέξει» σύντομα αφορά συνολικά 250 ανέργους, ηλικίας 22 έως 39 ετών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για απασχόληση άνεργων πτυχιούχων τόσο στη συγκεκριμένη περιφέρεια όσο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αλλά και φορείς δημόσιου τομέα. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 12μηνη με ακαθάριστες αμοιβές 1.040 ευρώ για ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 990 ευρώ για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Το δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά 2.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας 55 έως 67 ετών, για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ, μηνιαίως.

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά 300 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 30 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, στη δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα θα αφορά θέσεις προεργασίας για επτά μήνες.