11 Οκτώβριος 2019, 20:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Οκτώβριος 2019, 20:06

Εκλογές στην ΠΟΕ – Πότε και πού θα γίνουν

  • Εκλογές στην ΠΟΕ – Πότε και πού θα γίνουν

Σε Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση) και αρχαιρεσίες καλεί το ΔΣ της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος τα σωματεία που την απαρτίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού. Η ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης ορίστηκε για την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στις 10:30, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Ευόσμου (Σμύρνης 90, Εύοσμος).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Συνέλευσης, και πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής.
  • Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του ΔΣ.
  • Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας διευκρινίζεται ότι κάθε σωματείο συμμετέχει στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση με δύο αντιπροσώπους. Ο ένας θα είναι ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του σωματείου οριζόμενο από το ΔΣ. Ο άλλος μπορεί να είναι οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ μέλος του σωματείου. Τα σωματεία στα οποία κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευσή τους ψήφισαν πάνω από 300 μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στα εκλογοαπολογιστικά και με τρίτο αντιπρόσωπο. Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου παραστατικού που θα φέρει τη φωτογραφία του.

Για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων πρέπει να προσκομίζονται:

  • Αντίγραφο του πρακτικού κατάρτισης του ΔΣ σε σώμα.
  • Πρακτικό του ΔΣ διορισμού των αντιπροσώπων.
  • Σε περίπτωση συμμετοχής και τρίτου αντιπροσώπου, αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Τα δικαιολογητικά αυτά, σύμφωνα με την ΠΟΕ, θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην έδρα της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι τη 10η Νοεμβρίου (ώρα 15:00), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη γραμματεία να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο και στη σύνταξη των σχετικών καταλόγων των αντιπροσώπων. Μέσα στην ίδια προθεσμία συνιστάται και η οικονομική τακτοποίηση των μελών και η υποβολή των υποψηφιοτήτων.