10 Οκτώβριος 2019, 19:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 10 Οκτώβριος 2019, 19:55

Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν τζαΐζω;

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζετε τι είναι η κούρτα;

Ένα κοινό ρήμα σε Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζούντα και Χαλδία είναι το τζαΐζω, το οποίο στην Κερασούντα εμφανίζεται ως τζαγίζω, σε Νικόπολη, Οινόη και Τραπεζούντα ως τζάζω και στη Χαλδία ως τζεΐζω.

Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος στο Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου αναφέρει ότι είναι ονοματοποιημένο και σημαίνει φωνάζω, κραυγάζω (τζαΐζ’ ο κλέφτες για να φογάται ο νοικοκύρτς, λέει η παροιμία).

Σε Τραπεζούντα και Χαλδία καταγράφεται και το ουσιαστικό τζάισμαν (ισχυρή κραυγή), στη Χαλδία χρησιμοποιούνταν το επίρρημα τζαϊχτά (φωναχτά), ενώ στη Σάντα το επίθετο τζαϊχτεράς περιγράφει τον φωνακλά.

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.