10 Οκτώβριος 2019, 10:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 10 Οκτώβριος 2019, 10:49

Κατατέθηκε στη Βουλή το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο – Τι περιλαμβάνει

 • Συνομιλία Μιωνή-Παππά: Εισαγγελική έρευνα και προαναγγελία νέων αποκαλύψεων
  (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Συμέλα Παντζαρτζή)

Την Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Τετάρτης. Στις 144 σελίδες του περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων με στόχο, όπως τονίζει η κυβέρνηση, τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις.

Επίσης, περιλαμβάνονται αλλαγές που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Στις ρυθμίσεις για τα εργασιακά υπάρχουν και μέτρα για την αδήλωτη εργασία.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου διαμορφώνονται ως εξής:

 • Προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.
 • Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998.
 • Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη για τα γεωχωρικά δεδομένα.
 • Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών.
 • Χωροταξική πολεοδομία.
 • Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων.
 • Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας.
 • Περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.
 • Θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δικαιώματα ΥΚΩ στη ΔΕΗ, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο).
 • Διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς.
 • Σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
 • Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για την ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών υποδομών.
 • Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών.
 • Δημιουργείται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό για την καλύτερη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 • Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Εργασιακά θέματα για τις συλλογικές και ατομικές εργασιακές σχέσεις.
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 • Ασφαλιστικές διατάξεις.
 • Διατάξεις για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στη διοικητική δικαιοσύνη.
 • Διαταράξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
 • Θέματα σχετικά με την Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε.
 • Θέματα λειτουργικότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
 • Θέματα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
 • Διατάξεις για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, την έρευνα και την καινοτομία.
 • Λειτουργία των κέντρων διανομής και αποθηκών των επιχειρήσεων.
 • Θέματα Τύπου.
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικές με τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου.
 • Απλοποιημένη διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος.
 • Αποσαφήνιση διατάξεων για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
 • Μετεγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από το χώρο του Ελληνικού. Η μετεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα του νεκροταφείου Ελληνικού Αργυρούπολης.
 • Θέματα διοίκησης λειτουργίας και πρόσληψης προσωπικού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας για την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.
 • Ρυθμίζεται η λειτουργία χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άδεια καζίνο.
 • Δίνεται παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των επενδυτικών νόμων.
 • Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Παιδείας (θέματα επαγγελματικής ισοδυναμίας, μεταπτυχιακά, δυνατότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εγγραφή σε πειραματικά σχολεία κλπ).
 • Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του επιτελικού κράτους.
 • Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Εσωτερικών (τιμητική πολιτογράφηση, ΟΤΑ).
 • Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
 • Ρυθμίζονται θέματα για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων.
 • Ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (μεταφέρεται η εποπτείας του Πάρκου «Τρίτσης» στην Περιφέρεια Αττικής, ρυθμίζονται θέματα δόμησης κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, διαδικασία προέγκρισης ειδικών χωρικών σχεδίων και άλλα).