17 Σεπτέμβριος 2019, 14:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Σεπτέμβριος 2019, 14:43

Τέλος το θρήσκευμα και η ιθαγένεια από τους τίτλους σπουδών

  • Υπουργείο Παιδείας: Οι εκπαιδευτικές δομές που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω κορονοϊού 2

Με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) που ορίζει ότι δεν πρέπει να αναγράφονται πλέον σε τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών το θρήσκευμα και η ιθαγένεια, ευθυγραμμίζεται πλέον το υπουργείο Παιδείας. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις ρυθμίσεων ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση.

Το θρήσκευμα και η ιθαγένεια δεν θα αναφέρονται ούτε στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο.

Ανάλογες αλλαγές θα γίνουν και στο πληροφοριακό σύστημα «mySchool».

«Στόχος μας στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

«Παράλληλα, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου», κατέληξε η υπουργός Παιδείας.