6 Σεπτέμβριος 2019, 16:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Σεπτέμβριος 2019, 16:09

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα Πανεπιστήμια

 • Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 21.065 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παντελής Σαΐτας)

Τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια ζητά έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Απώτερος σκοπός, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, είναι να αναβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές του δυνάμεις, «ώστε να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό κόμβο σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Το υπουργείο ζητά τις απόψεις των ακαδημαϊκών στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Αποτελεσματικότεροι θεσμοί διοίκησης.
 2. Οικονομική διαχείριση και προσέλκυση επιπλέον πόρων.
 3. Αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας.
 4. Προγράμματα σπουδών.
 5. Λοιπά θέματα.

Θεσμοί διοίκησης
Σε ό,τι αφορά τους θεσμούς διοίκησης το υπουργείο Παιδείας στέκεται στα εξής σημεία:

 • Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου.
 • Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).
 • Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα.

Οικονομική διαχείριση
Για τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, το υπουργείο αρχικά στέκεται στην κρατική χρηματοδότηση, προτείνοντας θέσπιση νέων κανόνων για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα, αλλά και σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

Επίσης προτείνει πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα.

Σε ό,τι αφορά τους πρόσθετους πόρους, το υπουργείο προτείνει:

 • Ίδρυση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.
 • Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.ά).
 • Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.
 • Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Το υπουργείο τονίζει επίσης ότι προχωρά ήδη σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ.

Αξιολόγηση ποιότητας
Το υπουργείο Παιδείας ζητά προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο, όπως αναφέρει:

 • Την αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Τη θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.
 • Την ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προγράμματα σπουδών
Για τα προγράμματα σπουδών τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνουν:

 • Διεύρυνση της δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.
 • Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στο πρότυπο του Erasmus.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.
 • Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

Λοιπά θέματα
Τέλος το υπουργείο Παιδείας ζητεί τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ό,τι αφορά:

 • Την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.
 • Την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 • Το θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.
 • Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον Αύγουστο παρεμβάσεις σε τρεις άξονες στην πανελλήνιες εξετάσεις.

Παράλληλα, έχει ψηφιστεί η διάταξη για κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ενώ αλλαγές προωθούνται και στον τρόπο επιλογής του μαθητή που θα σηκώνει τη σημαία στις παρελάσεις, με κατάργηση της κλήρωσης, όπως προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.