6 Σεπτέμβριος 2019, 14:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Σεπτέμβριος 2019, 14:56

Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό σε άνεργους πτυχιούχους στην ΕΕ

  • ΟΑΕΔ: Αύξηση εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2019 2
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φώτης Πλέγας)

Μια αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη των «28» κατέχει η Ελλάδα, καθώς, όπως δείχνει έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το 2018 στη χώρα ήταν πιο εύκολο να βρει δουλειά κάποιος έως 39 ετών που δεν ήταν πτυχιούχος – το ποσοστό των Ελλήνων άνεργων πτυχιούχων ήταν 19,9%.

Η Ελλάδα το 2018 κατείχε την τελευταία θέση με ποσοστό 69,6% σε εργαζόμενους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 20-34 ετών.

Παράλληλα, περισσότεροι από 3 στους 10 εργαζόμενους με πτυχίο καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες θα αρκούσαν λιγότερα προσόντα. Στη μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Ερευνών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνεται ότι από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, πέρα από την αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και αυτών που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας, είναι και οι χαμηλές αμοιβές, παρά τις πανεπιστημιακές σπουδές που διαθέτουν.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τη μελέτη:

  • Η Ελλάδα κατείχε την τρίτη θέση στην ΕΕ των 28 με 33,9% στην κάθετη αναντιστοιχία προσόντων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου, με το χάσμα να διευρύνεται σημαντικά την περίοδο εντός κρίσης (2010-2018).
  • Η Ελλάδα το 2018 κατείχε την πρώτη θέση στην ΕΕ των 28 με 20,5% σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-34 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε υλική και κοινωνική αποστέρηση.
  • Το 2018 η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην ΕΕ των 28 με 69,6%, σε απασχολούμενους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών, και με ποσοστό 55,3%, σε απασχολούμενους απόφοιτους τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών.
  • Την περίοδο 2009-2018 το μέσο καθαρό εισόδημα καταγράφει σημαντική μείωση τόσο για απόφοιτους χαμηλού (κατά 4.207 ευρώ ή κατά -36,6%) και μέσου (κατά 5.296 ευρώ ή κατά -36,6%) όσο και υψηλού (κατά 8.373ευρώ ή κατά -37,3%) μορφωτικού επιπέδου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα διογκώθηκαν τα φαινόμενα του brain drain (διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό) και brain waist (σπατάλη εγκεφάλων στην αγορά - αναντιστοιχία δεξιοτήτων). «Τα παραπάνω ευρήματα συνδέονται κυρίως με την αδυναμία της οικονομίας να δημιουργήσει υψηλής προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας», σημειώνει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Η έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αποτυπώνει την εξέλιξη των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας σε σχέση και με το επίπεδο μόρφωσης στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2018 καθώς και τη συσχέτισή τους με τους αντίστοιχους μέσους δείκτες στα κράτη-μέλη της ΕΕ των 28.