20 Μάρτιος 2014, 15:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:26

Στον Ιβάν Σαββίδη το Μακεδονία Παλλάς για 30 χρόνια

  • Ανοίγει και πάλι τις πύλες του το Μακεδονία Παλλάς

Στον Ιβάν Σαββίδη το Μακεδονία Παλλάς για 30 χρόνια

Τη σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης  υπέγραψε το ΙΚΑ στο οποίο ανήκει το κτίριο, με την εταιρεία Μακεδονία Παλλάς που ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη.

Η σύμβαση έχει έναρξη την 9η Μαρτίου και υπεγράφη από την υποδιοικήτρια του ΙΚΑ Βασιλική Τριανταφυλλίδη και εκπρόσωπο της μισθώτριας εταιρείας «Μακεδονία Παλλάς Α.Ε».

Η διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 ευρώ ήτοι ετησίως 1.722.000 ευρώ. Πέραν του ανωτέρω μισθώματος η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης ως ακολούθως:

- 12% επί κύκλου εργασιών από 7.000.000 € – 11.000.000 €.
- 10% επί κύκλου εργασιών από 11.000.000 € – 15.000.000 €.
- 8% επί κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.000 €

Υπογραμμίζεται ότι η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5.000.000 € εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια παρέδωσε στο εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές:

- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 €
- Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 €

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πιστεύει ότι η νέα μισθωτήρια σύμβαση αποτελεί αφετηρία μιας νέας επιτυχούς επιχειρηματικής πορείας για ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

Πηγή: matrix24.gr

Διαβάστε ακόμα:

Ο Ιβάν Σαββίδης ιδρύει το δικό του ''κόμμα Ποντίων''; Διαψεύδει το περιβάλλον του!

Βόμβες Ιβάν Σαββίδη στη Βουλή! Έθεσε θέμα και για τις συντάξεις των Ποντίων