20 Μάρτιος 2014, 09:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:26

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσαίου «Ο Πόντος» άλλαξε όνομα! Δείτε πώς θα τον λένε

  • Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσαίου «Ο Πόντος» άλλαξε όνομα! Δείτε πώς θα τον λένε

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσαίου «Ο Πόντος» άλλαξε όνομα! Δείτε πώς θα τον λένε από εδώ και πέρα.

Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου Θεσ/νίκης «Ο Πόντος» την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 με θέματα «Έκθεση πεπραγμένων έτους 2013», «Απολογισμός – Ισολογισμός έτους 2013», «Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής», «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014», «Τροποποίηση άρθρων 1. (αλλαγή ονομασίας του συλλόγου από Μ.Π.Σ. Μεσαίου «Ο Πόντος» σε Μ.Π.Σ. Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα»), 3(να προστεθούν η ίδρυση μουσείου και η προστασία του περιβάλλοντος)» και 6(μείωση της συνδρομής  από 15€ σε 10€) του καταστατικού του συλλόγου».

Ομόφωνα τα παρόντα μέλη ενέκριναν την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον οικονομικό απολογισμό έτους 2013 και απάλλαξαν το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Επίσης, ομόφωνα  ψήφισαν τον προϋπολογισμό έτους 2014 και ενέκριναν την πρόταση του Δ.Σ. για αλλαγή ονομασίας του Μ.Π.Σ. Μεσαίου Θες/νίκης «Ο Πόντος» σε Μ.Π.Σ. Μεσαίου Θεσ/νίκης «Νέα Κοτύωρα» καθώς και η συμπλήρωση του άρθρου 3 για ίδρυση μουσείου και προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της συνδρομής από 15 σε 10€.
 
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                          
Αμανατίδης Θεόδωρος                                                                          

Η Γεν. Γραμματέας
Αμανατίδου Θ. Σοφία

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr