8 Αύγουστος 2019, 15:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Αύγουστος 2019, 14:55

Μαθαίνω ποντιακά: Ξέρεις τι είναι το αγροτερίδ'; Η απάντηση στο pontos-news.gr

  • Μαθαίνω ποντιακά: Ξέρεις τι είναι το αγροτερίδ'; Η απάντηση στο pontos-news.gr

Αγροτερίδ', αγρετερίδ' ή αγριτερίδ'. Με τον όρο αυτόν χαρακτήριζαν κάτι που προκαλεί έντονο φόβο σε κάποιον μόνο και που το βλέπει. Ήταν συνήθως κάποιο φόβητρο ή σκιάχτρο.

Η λέξη είναι σύνθετη και προέρχεται από το άγριος + τερώ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου φόβητρου για τα παιδιά ήταν ο κουκαράς, η αυτοσχέδια κατασκευή που χρησιμοποιούσαν οι μητέρες με σκοπό την αυστηρή τήρηση της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής.

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.
  • Με πληροφορίες από την Εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού ελληνισμού, εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη.