13 Ιούλιος 2019, 20:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Ιούλιος 2019, 19:59

Η διαμάχη για τη... φουστανέλα, μια άγνωστη ιστορία

  • Η διαμάχη για τη... φουστανέλα, μια άγνωστη ιστορία
    Υδατογραφία από έργο του L. Köllnberger, 1833-1838 (Συλλογή Ζωγραφικών Έργων Ε.Ι.Μ.)

Όπως αφηγείται ο Βαυαρός αξιωματικός Χριστόφορος Νέζερ, «...Εις την Αργολίδα είχον συναθροισθή δέκα χιλιάδες παλληκάρια [...] δεχόμενα τας περί αυτών αποφάσεις της Αντιβασιλείας [...]. Τα παλληκάρια όμως ηρνούντο να καταταχθούν εις τον τακτικόν στρατόν και κύρια αιτία της αρνήσεώς των ήτο ότι δεν ήθελον να φορέσουν την φράγκικην στολήν».

Τελικά για να καμφθεί η αντίστασή τους, το 1834 αποφασίστηκε να συγκροτηθεί το Ελαφρόν Πεζικόν, σώμα που θα έφερε ως στολή την εθνική ενδυμασία.

Όλες οι φουστανέλες είχαν το ίδιο μήκος και η φέρμελη είχε χρώμα βαθυκύανο. Το σώμα αυτό αποτέλεσε τη Βασιλική Φρουρά, της οποίας μετεξέλιξη είναι η σημερινή Προεδρική Φρουρά. Είχε ως σημαία την κυανόλευκη, όπως καθιερώθηκε από το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» (Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, Ιανουάριος 1822).

  • Πηγή: facebook / Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.