28 Ιούνιος 2019, 15:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Ιούνιος 2019, 15:14

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το δάριν;

  • Μαθαίνω ποντιακά: Τι κάνω όταν σταχώνω;

Από το λατινικό diarium (=στρατιωτικό σιτηρέσιο) προέρχεται το ουσιαστικό δάριν της ποντιακής διαλέκτου, που χρησιμοποιούνταν σε Κερασούντα, Κοτύωρα, Οινόη, Σάντα, Τραπεζούντα και Χαλδία.

Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος στο «Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου» αναφέρει ότι η σημασία του είναι παρόμοια με αυτή στα λατινικά, καθώς περιγράφει την ημερήσια παροχή τροφής (έναν δάριν φαείν).

Χαρακτηριστικές φράσεις είναι οι εξής: έναν δάριν εγένετο τ’ ελάδιν (=το λάδι έφτασε για ένα μόνο μαγείρεμα), με το δάριν (=με μέτρο) και κόφτω δάρ’ (=τρώω ανόρεχτα και λίγο).

Το ίδιο ουσιαστικό χρησιμοποιείται για το μικρό μέρος ενός φαγώσιμου που διανέμεται σε πολλούς, αλλά και για μια συγκεκριμένη ώρα (με το δάριν τρώγομαι), αλλά και για πράξη που έχει συντελεστεί, με την έννοια της λέξης φορά (έγκα δύο δάρα νερόν).

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.