21 Ιούνιος 2019, 16:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιούνιος 2019, 15:25

Μαθαίνω ποντιακά: Φουμίζω, το ρήμα για τα παιδιά!

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζετε τι είναι η κούρτα;

Από το ρήμα θυμίζω (από το θυμός) προέρχεται η λέξη φουμίζω της ποντιακής διαλέκτου, που χρησιμοποιούνταν σε Κερασούντα, Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζούντα και Χαλδία.

Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος στο Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου αναφέρει ότι το ρήμα χρησιμοποιείται για τα παιδιά που δεν τρώνε όταν θυμώνουν και που γενικά έχουν μια δύσκολη συμπεριφορά (εφούμ’σεν το παιδίν και ’κι τρώει).

Το δε ποντιακό γνωμικό είναι το εξής: Τη φουμιστέα φά και τη κοιμιστέα φύλαξον, δηλαδή ο θυμωμένος που λέει ότι δεν θέλει να φάει πρέπει να τιμωρηθεί στερούμενος την τροφή, ενώ η μερίδα αυτού που κοιμάται κατά τη διάρκεια του φαγητού πρέπει να φυλαχθεί.

Επιπλέον, ο Άνθιμος Παπαδόπουλος έχει καταγράψει τον εξής στίχο τραγουδιού: Μικρέ νυφίτζα ’φούμιξεν από τα πεθερ’κά ’της.

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.