6 Ιούνιος 2019, 18:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Ιούνιος 2019, 17:28

Σύνταξη σε όσους οφειλέτες μπουν στις 120 δόσεις

  • Σύνταξη σε όσους οφειλέτες μπουν στις 120 δόσεις
    (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε όσους οφειλέτες μπουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η σύνταξη θα καταβληθεί από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

Η εγκύκλιος (δείτε ΕΔΩ) αφορά:

  • Ασφαλισμένους θα υπαχθούν στη ρύθμιση από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Ασφαλισμένους που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Ασφαλισμένους για τους όποιους έως και τις 16 Μαΐου 2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης πριν από τις 17 Μαΐου 2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή, αν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή, και υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.
  • Υποψήφιους συνταξιούχους που κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως τις 17 Μαΐου 2019  δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.