23 Μάιος 2019, 20:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 23 Μάιος 2019, 19:31

Παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τις ψευδείς ειδήσεις

  • Παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τις ψευδείς ειδήσεις
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Συμέλα Παντζαρτζή)

Για τις αλλαγές στην ενημέρωση και την πληροφορία με την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη ζωή των ανθρώπων μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη σημερινή του επίσκεψη στην ανακαινισμένη Βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας», ενώ τόνισε ότι το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν η σχέση «εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως, σχέσις σεβασμού και ειλικρινείας» που υπήρχε στο παρελθόν μεταξύ αναγνωστών και εφημερίδας έχει διαταραχθεί, «και αν δημοσιεύεται ό,τι είναι αληθινόν».

«Όλοι γνωρίζομεν, ότι εις την σύγχρονον εποχήν η ζωή μας διαμορφώνεται υπό της λεγομένης "ηλεκτρονικής νέας τάξεως πραγμάτων".

»Αι νέαι τεχνολογίαι έχουν αλλάξει το επικοινωνιακόν τοπίον και επαναπροσδιορίζουν τον χαρακτήρα της ενημερώσεως και της πληροφορίας. Γίνεται λόγος περί "χάους των πληροφοριών", περί "πληθώρας πληροφοριών χωρίς δυνατότητα ελέγχου". Το γεγονός ότι "η πληροφορία" έχει αποκτήσει παγκοσμίως "μεταφυσικόν στάτους", διευκολύνει την χειραγώγησιν των ατόμων και των λαών. Η τηλεόρασις και το διαδίκτυον μεταδίδουν πρότυπα ζωής, τα οποία εξυπηρετούν οθνεία συμφέροντα και προάγουν τον ατομικισμόν και τον καταναλωτισμόν. Δυστυχώς, κατά κοινήν ομολογίαν, τα μέσα ενημερώσεως, έντυπα και ηλεκτρονικά, έχουν μίαν τάσιν δημιουργίας της ιδίας αυτών αληθείας, μεταβαλλόμενα ενίοτε εις φορείς αποπροσανατολισμού του σώματος των πολιτών. [...]

»Διαπιστώνομεν, μάλιστα, μετά πολλής λύπης, ότι ακόμη και εις τον χώρον της εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας διαχέονται και προωθούνται κατά καιρούς τοιαύτης μορφής ειδήσεις, προερχόμεναι, ως επί το πλείστον, από ιδιοτελή κίνητρα, ως τούτο, εξ άλλου, αποδεικνύεται και από μίαν πρόχειρον έρευναν, όσον αφορά εις το πρόσφατον Ουκρανικόν εκκλησιαστικόν ζήτημα. Δια το εν λόγω θέμα και τας κινήσεις της Μητρός Εκκλησίας, διωχετεύθησαν αφειδώς εις τον χώρον των μέσων ενημερώσεως πολλαί ψευδείς πληροφορίαι, διαστρεβλωμένα τα ιστορικά γεγονότα και παραποιημένη η αλήθεια, ενώ τα πραγματικά δεδομένα απεκρύβησαν επιμελώς ή και σκοπίμως [...]», τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επισημαίνοντας ότι από τα παιδικά του χρόνια υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση για τους δημοσιογράφους και την προσφερόμενη από αυτούς ενημέρωση.

«Η γνωστή φράσις "το γράφει η εφημερίδα" είναι οικεία εις ημάς, και παραπέμπει συνήθως εις δύο βασικά και αδιαπραγμάτευτα αξιώματα.

»Πρώτον, ότι η δια της εφημερίδος δημοσιευομένη πληροφορία είναι αληθής, επειδή ο δημοσιογράφος εις ουδεμίαν των περιπτώσεων θα παρείχεν εις το κοινόν εν επιγνώσει είδησιν αναληθή και, δεύτερον, ότι υπάρχει μία σχέσις μεταξύ αναγνωστών και εφημερίδος: σχέσις εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως, σχέσις σεβασμού και ειλικρινείας. Το τιθέμενον, όμως, σήμερον ερώτημα είναι αν αυτή η σχέσις έχει διατηρηθεί και αν δημοσιεύεται ό,τι είναι αληθινόν», συμπλήρωσε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε με την ανώτατη τιμητική διάκριση της ΕΣΗΕΑ, τον «Χρυσό Ξενοφώντα». Την εκδήλωση προλόγισε ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, ενώ το ανώτατο παράσημο επέδωσε η γενική γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος, Φανή Πετραλιά.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης ξεναγήθηκε στους χώρους του Μορφωτικού Ιδρύματος και αναχώρησε για να επισκεφτεί το βιβλιοπωλείο «Εστία» στη οδό Διδότου.

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γ. Μανταίος.