24 Απρίλιος 2019, 21:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 24 Απρίλιος 2019, 20:24

Αυξήσεις στα σουβλάκια: Αυτεπάγγελτος έλεγχος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

  • Αυξήσεις στα σουβλάκια: Αυτεπάγγελτος έλεγχος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκάλεσε η προαναγγελία αυξήσεων στο σουβλάκι, δεδομένου ότι η εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων για τον καθορισμό των τιμών πώλησης απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έπειτα από τα δημοσιεύματα στον Τύπο «που αναφέρονται στο ενδεχόμενο αύξησης της τιμής στο σουβλάκι από την 1η Μάιου 2019, ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο, στα πλαίσια του οποίου διερευνάται κατά πόσο οι αναφερόμενες στα εν λόγω δημοσιεύματα ενέργειες στοιχειοθετούν παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Όπως σημειώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3959/2011 απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες, μεταξύ άλλων, συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, καθώς και ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των σχετικών διατάξεων προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων.