22 Απρίλιος 2019, 09:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 22 Απρίλιος 2019, 09:33

Δώρο Πάσχα 2019: Καταβολή μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη

  • Δώρο Πάσχα 2019: Καταβολή μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη
    (Φωτ.: pixabay.com)

Μέχρι τη Μ. Τετάρτη και σε χρήμα πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι για τον υπολογισμό του πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, το ημερομίσθιο ή ο μισθός τους.

Η χρονική περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δώρου είναι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου Πάσχα και, ως εκ τούτου, παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή στον τηλεφωνικό αριθμό 15512, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Το αρμόδιο υπουργείο επισημαίνει ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων όλη την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί το νόμιμο δικαίωμά τους στο δώρο Πάσχα.