19 Απρίλιος 2019, 16:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 19 Απρίλιος 2019, 15:31

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τους εργαζόμενους στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης

  • Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τους εργαζόμενους στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης
    (Φωτ.: pixabay.com)

Ελάχιστα (πλην όμως ουσιώδη, ως πρώτο βήμα), δικαιώματα θα έχουν πλέον και βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που ψηφίσθηκε στις 16 Απριλίου από το Ευρωκοινοβούλιο, οι εργαζόμενοι της gig economy με συνθήκες ελαστικής ή περιστασιακής εργασίας, όπως οι διανομείς στην εστίαση ή οι οδηγοί της Uber. Έως σήμερα θεωρούνται από τους εργοδότες τους και τις οικονομικές Αρχές «ελεύθεροι επαγγελματίες», και συνεπώς δεν χαίρουν κανενός κοινωνικού δικαιώματος, καθώς δεν θεωρούνται μισθωτοί: μια προσέγγιση που σε όρους της αγοράς εργασίας ονομάζεται «ελαστικότητα», αλλά στην πράξη για πολλούς εργαζομένους στον τομέα αυτόν είναι συνώνυμη με την «εκμετάλλευση».

Η νέα νομοθεσία καθορίζει ένα πλέγμα ελάχιστων δικαιωμάτων για όσους έχουν συμβόλαιο ή μια εργασιακή σχέση με βάση τον κανονισμό ή τα καθιερωμένα πρότυπα της προσωπικής σύμβασης εργασίας.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τριετή περίοδο για να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι νέοι κανονισμοί ισχύουν για όσους εργάζονται από τουλάχιστον τρεις ώρες την εβδομάδα, ή 12 ώρες σε τέσσερις εβδομάδες, περιλαμβανομένων και των περιστασιακά εργαζομένων ή εκείνων που πληρώνονται μέσω επιδοτούμενης εργασίας, ή σε κάποια πλατφόρμα, οι ασκούμενοι (stage) ή οι ανά περίσταση εργαζόμενοι, που περιμένουν εάν θα τους καλέσει κάποιος για μεροκάματο. Φυσικά από την ευρωπαϊκή οδηγία εξαιρούνται οι πραγματικοί ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως συμφωνήθηκε με την εκτελεστική εξουσία των Βρυξελλών, πρώτα απ' όλα καθορίζει και επιτάσσει μια γενική αρχή διαφάνειας: από την πρώτη μέρα της εργασίας, ή το αργότερο επτά μέρες μετά την έναρξη της απασχόλησής του, για ορισμένες εξαιρέσεις, ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει πληροφορηθεί τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας του: Ακριβή ημερομηνία έναρξης, περιγραφή των καθηκόντων του, ύψος της αμοιβής, διάρκεια της σύμβασής του και της εργασιακής ημέρας, ακόμη και τις ημέρες της διαθεσιμότητας που μπορεί να του ζητήσουν.

Πιο εξειδικευμένα, ο εργαζόμενος βάσει της γενικής αυτής αρχής θα έχει διά νόμου τη δυνατότητα να αρνηθεί, χωρίς τιμωρίες και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, μια ανάθεση εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, και μπορεί να ζητήσει αποζημίωση εάν αυτή η επιπλέον ανάθεση συνεχίζεται για καιρό.

Επιπλέον, ο εργοδότης δεν θα μπορεί να εμποδίζει τους εργαζόμενους να απασχολούνται και σε άλλες επιχειρήσεις εάν αυτό γίνεται εκτός του συμπεφωνημένου ωραρίου, και είναι υποχρεωμένος να τους εγγυάται μια περίοδο κατάρτισης, υποχρεωτική και χωρίς πληρωμή.

Ο χρόνος δοκιμής ενός εργαζομένου δεν θα μπορεί να ξεπερνά το εξάμηνο, ή θα πρέπει να έχει μια κατ' αναλογία διάρκεια εάν πρόκειται για εργαζόμενο με σύμβαση έργου συγκεκριμένης διάρκειας. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης για την ίδια εργασία δεν θα προβλέπεται περίοδος δοκιμής.

«Όλοι οι εργαζόμενοι που έως σήμερα βρίσκονταν στο πουθενά, θα χαίρουν πλέον μιας ελάχιστης εγγυημένης βάσης δικαιωμάτων, χάρη στις οδηγίες και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα πλέον καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να εκμεταλλευθεί την ελαστικότητα στην αγορά της εργασίας», σχολίασε ο Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν, Ισπανός ευρωβουλευτής της ομάδας των φιλελευθέρων Alde και εισηγητής της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, τρία εκατ. εργαζόμενοι απασχολούνται με σχέσεις «νέου τύπου ή άτυπης» μορφής εργασίας, που αφορά εργαζομένους σε ταχυφαγεία ή σε κέντρα επιμελητείας με συμβάσεις 0 ωρών, ή απασχολούμενων με προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας (voucher), ή εργαζομένους σε πλατφόρμες όπως οι οδηγοί Uber ή οι διανομείς φαγητού.

Πολλοί εξ αυτών μάλιστα, πέρα από τις λιγοστές αυτές ώρες της ευέλικτης απασχόλησής τους, δεν έχουν άλλη εργασία.

Δηλαδή σε έναν γαλαξία «μη κανονικών» επαγγελμάτων, που όλο και διευρύνονται δεδομένης της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, εξαιτίας της ψηφιοποίησης και των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που επιζητούν νέες και πιο ελαστικές τυπολογίες συμβάσεων εργασίας. Ωστόσο, και η ελαστικότητα θα πρέπει να συνδυάζεται με ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Για πρώτη φορά η ΕΕ σκοπεύει πλέον να ρυθμίσει τούτη την αναγκαιότητα.

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γιώργης-Βύρων Δάβος.