5 Μάρτιος 2019, 14:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μάρτιος 2019, 14:40

Οι όροι για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές σε μισθωτούς έως 25 ετών

  • Οι όροι για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές σε μισθωτούς έως 25 ετών
    (Φωτ.: pixabay.com)

Οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης για μισθωτούς έως 25 ετών περιλαμβάνονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2019 η εργοδοτική εισφορά που καταβάλλεται είναι μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών όσων νέων είναι μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο), έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος ηλικίας του ασφαλισμένου. Εάν ο εργαζόμενος έπιασε δουλειά πριν από την έναρξη του προγράμματος, τότε η εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Αν ο εργοδότης δίνει την πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει συμψηφισμό ή επιστροφή της διαφοράς. Παράλληλα, στην ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι από τις ευεργετικές διατάξεις αποκλείονται όσοι παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.