20 Φεβρουάριος 2014, 09:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 19:40

Μαθήματα Ποντιακής Διαλέκτου στην Δράμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

  • Μαθήματα Ποντιακής Διαλέκτου στην Δράμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Μαθήματα Ποντιακής Διαλέκτου στην Δράμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έως 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ποντιακής διαλέκτου από το ΚΔΒΜ Δράμας.

Από 18 έως 28 Φεβρουαρίου η κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα Εκμάθησης Ποντιακής Διαλέκτου από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας. Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη του δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής εμβέλειας με τίτλο: «Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου».

Ο Δήμος Δράμας, στην προσπάθεια του να συμβάλει στη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ελληνικών διαλέκτων, που με το διάβα των χρόνων χάνουν τη δυναμική τους, ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων της Ποντιακής διαλέκτου. Στόχος του τοπικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνέχιση της πολιτισμικής ταυτότητας μέσω της εκμάθησης της Ποντιακής διαλέκτου, η οποία ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και προώθησης της κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών της Δράμας.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καταλαβαίνουν την ποντιακή διάλεκτο και κουλτούρα. Το πρόγραμμα δύναται να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αιτήσεις καθημερινά από Τρίτη 18 έως Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, 10.00 - 13.00 στην έδρα του Κ.Δ.Β.Μ. Δράμας, 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη γωνία (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Ψαριανός Ερμόλαος, τηλ. επικοινωνίας 25210 58313).

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατεβάστε την Αίτηση Εκπαιδευόμενου Ποντιακής Διαλέκτου στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr