2 Φεβρουάριος 2019, 10:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Φεβρουάριος 2019, 10:28

Οι κατώτατοι μισθοί σε 22 χώρες της ΕΕ

  • Κοινωνικό μέρισμα: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όπως αναφέρει σχετική έκθεση της Eurostat, 22 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς. Μόνο η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία δεν έχουν θεσμοθετήσει κατώτατο μισθό. Τα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν κατώτατους μισθούς μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες ομάδες. Γενικά, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται κάτω από το όριο των 600 ευρώ στα ανατολικά και πάνω από τα 1.400 ευρώ στα βορειοδυτικά της ΕΕ. Ειδικότερα:

  • Τον Ιανουάριο του 2019, η Βουλγαρία είχε το χαμηλότερο (ακαθάριστο) κατώτατο μισθό (286 ευρώ) σε ολόκληρη την ΕΕ. Εννέα κράτη μέλη, όλα επίσης βρίσκονται στα ανατολικά της ΕΕ, ακολούθησαν στον πίνακα με τους ελάχιστους μισθούς, μεταξύ 400 και περίπου 600 ευρώ μηνιαίως. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα κράτη: Λετονία (430 ευρώ), Ρουμανία (446 ευρώ), Ουγγαρία (464 ευρώ), Κροατία (506 ευρώ), Τσεχική Δημοκρατία (519 ευρώ), Σλοβακία (520 ευρώ), Πολωνία (523 ευρώ), Εσθονία (540 ευρώ) και Λιθουανία (555 ευρώ).
  • Σε πέντε άλλα κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα νότια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ 650 και μόλις πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για την Ελλάδα (684 ευρώ), Πορτογαλία (700 ευρώ), Μάλτα (762 ευρώ), Σλοβενία (887 ευρώ) και Ισπανία (1.050 ευρώ).
  • Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, όλα ευρισκόμενα στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν πάνω από 1.450 μηνιαίως. Συγκεκριμένα, η λίστα έχει ως εξής: το Ηνωμένο Βασίλειο (1453 ευρώ), η Γαλλία (1.521 ευρώ), η Γερμανία (1.557 ευρώ), το Βέλγιο (1.594 ευρώ), οι Κάτω Χώρες (1.616 ευρώ), η Ιρλανδία (1.656 ευρώ) και το Λουξεμβούργο (2.071 ευρώ).

Συγκριτικά, αξίζει να αναφέρουμε πως ο ομοσπονδιακός ελάχιστος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 1.098 μηνιαίως τον Ιανουάριο του 2019.