13 Φεβρουάριος 2014, 10:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:33

Καταργείται και … «Ο Γέρος του Μοριά»! Σφαγή του Δράμαλη στο Δημόσιο!

  • Η απολογία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Καταργείται και … «Ο Γέρος του Μοριά». Σφαγή του Δράμαλη στο Δημόσιο!

Σε διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που καταργεί 21 φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και το ΝΠΙΔ: «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά».geros moria

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάργηση των φορέων επηρεάζει περίπου 250 υπαλλήλους, από τους οποίους κάποιοι απολύονται, κάποιοι τίθενται σε διαθεσιμότητα και κάποιοι μετακινούνται σε άλλη θέση, κυρίως σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων. Οι λοιποί 20 που καταργούνται είναι:

    «Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ΑΕ» (το παλιό  ΤΕΟ)
    «Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ ΑΕ)»
    «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)»
    «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)
    «Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών»
    «Ερευνητικό Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών»
    «Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας» (ΟΡΣΑ)
    «Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης» (ΟΡΘΕ)
    «Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος τν Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ)»
    «Οργανισμός Κωπαΐδας»
    «Κεντρική Αγορά Πατρών»
    «Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας»
    «Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας»
    «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε.»
    «Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού»
    «Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού» και το
    «Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας»
    «Ταμείο Εθνικής “Αμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία
    «Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
    «Ταμείο Αεροπορικής “Αμυνας (Τ.Α.Α.)

Πηγή: i-typos.gr