21 Ιανουάριος 2019, 22:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιανουάριος 2019, 22:13

ΟΑΕΔ: Οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 άνεργων επιστημόνων

  • Κοινωνικός Τουρισμός 2020-2021: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ορέστης Παναγιώτου)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

To πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 90.000.000 ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι: α) Η άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων πτυχιούχων στο επιστημονικό αντικείμενο, β) η θεσμική αναβάθμιση του Δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και γ) η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται: α) Για την κατηγορία ΠΕ έως τα 1.040 ευρώ, β) για την κατηγορία ΤΕ έως τα 990 ευρώ, ενώ για ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ, αντίστοιχα.

Με δράσεις όπως η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΕΦΚΑ, η εκπόνηση μελετών αναβάθμισης και περιβαλλοντικής βελτίωσης των νοσοκομείων της χώρας, αλλά και ο σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για νέους στις φυλακές, το πρόγραμμα αξιοποιεί ένα νέο επιστημονικό δυναμικό σε θέσεις και δράσεις με άμεσα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στον επίσημο ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr).