17 Ιανουάριος 2019, 14:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιανουάριος 2019, 14:18

Αύξηση του αριθμού των πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και του ναυτιλιακού συναλλάγματος

  • Αύξηση του αριθμού των πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο και του ναυτιλιακού συναλλάγματος
    (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Σε 28 ανέρχονται τα νέα πλοία που εγγράφηκαν στο ελληνικό νηολόγιο το 2018 –αύξηση κατά 23%, σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις το έτος 2017–, ενώ το 10μηνο έτους 2018 (από Ιανουάριο μέχρι και Οκτώβριο) το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας ανερχόταν σε 13,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,19% του αντίστοιχου δεκαμήνου του 2017. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας, προσθέτοντας ότι στην παρούσα φάση ο συνολικός αριθμός μεγάλων ποντοπόρων πλοίων που βρίσκονται στην ελληνική σημαία ανερχόταν το 2018 σε 594 συνολικής χωρητικότητας 40.283.568 κ.ο.χ.

Συνολικά η ελληνόκτητη δύναμη του στόλου ανέρχεται στα 1.862 πλοία χωρητικότητας 42.718.032 κ.ο.χ. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ναυτιλιακή βιομηχανία συνεισφέρει περί τα 56 δισ. ευρώ έτος στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ενώ παράλληλα παρέχει 615.000 άμεσες και 516.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 190.000 στη χώρα μας.

Στο τέλος του 2018 ο συνολικός αριθμός των ενεργών ναυτιλιακών εταιρειών ήταν 1.401, έναντι 1.387 την 31/12/2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2018 σε σχέση με το 2017 προκύπτει αύξηση του συνολικού αριθμού των εγκατεστημένων ναυτιλιακών εταιρειών του Ν. 27/75 σε ποσοστό 1%, ακολουθώντας τη συνολική αυξητική πορεία των τελευταίων ετών σε όρους εγκατεστημένων στην χώρα μας διαχειριστριών εταιρειών. Από το σύνολο των 1.401 εταιριών, 795 δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της διαχείρισης πλοίων και 606 στα λοιπά ναυτιλιακά αντικείμενα (μεσιτεία ναυλώσεων, αγοραπωλησιών, ναυπηγήσεων κτλ.).

Όσον αφορά τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων από τις εγκατεστημένες ναυτιλιακές εταιρείες, την 31/12/2018 ανέρχονταν σε 4.456 πλοία με χωρητικότητα 200,03 εκατ. ο.χ. έναντι 4.353 πλοίων με χωρητικότητα 193,42 εκατ. ο.χ. την 31/12/2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2018 με τα αντίστοιχα του 2017 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού του διαχειριζομένου από τις εγκατεστημένες εταιρείες στόλου κατά 2,37%, όσο και της χωρητικότητας κατά 3,42%. Το 2% των διαχειριστριών εταιρειών διαχειρίζεται περισσότερα από 50 πλοία, ενώ το 8% περισσότερα από 20 πλοία.

Το προσωπικό που απασχολήθηκε το 2017 στις παραπάνω εταιρείες ανήλθε στα 17.061 άτομα, εκ των οποίων 15.465 Έλληνες και 1.596 αλλοδαποί. Αντίστοιχα το 2016 είχαν απασχοληθεί 16.467 άτομα, εκ των οποίων 14.901 Έλληνες και 1.566 αλλοδαποί. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει ότι κατά το 2017 υπήρξε αύξηση στην απασχόληση περί τους 594 εργαζομένους (κατά 95% Έλληνες) σε σχέση με το 2016, ήτοι ποσοστό 3,6%. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας η οποία συνεχίζει να παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας υποστηρίζοντας την απασχόληση.

Σε ό,τι αφορά τις ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/79 (κυρίως πλοία ενδομεταφορών), ο συνολικός αριθμός των ενεργών εταιρειών την 31/12/2018 ανερχόταν σε 3.665 εταιρείες έναντι 3.622 εταιρειών την 31/12/2017 (αύξηση κατά 1,19%).

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Πάρης Τσιριγώτης.