20 Δεκέμβριος 2018, 19:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Δεκέμβριος 2018, 18:40

Παράταση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

  • Πότε χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων στην Εφορία
    (Φωτ.: pixabay.com)

Παράταση για έναν χρόνο στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με παράλληλη επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και αύξηση του ορίου των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης, προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Αναλυτικά οι διατάξεις που θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 προβλέπουν:

  1. Επέκταση της δυνατότητας περισσότερων οφειλετών να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και περιλαμβάνει τόσο τους οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τον δημόσιο τομέα –οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 15% επί του συνόλου των οφειλών τους–, όσο και οφειλέτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα για τη συνολική εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών τους αλλά η διαδικασία διαπραγμάτευσης απέβη άκαρπη λόγω μη επίτευξης απαρτίας των πιστωτών, και συγκεκριμένα λόγω άρνησης συμμετοχής σε αυτόν από πιστωτές του ιδιωτικού τομέα.
  2. Αύξηση του ορίου των οφειλών για τις οποίες μπορεί να τηρηθεί απλοποιημένη (δηλαδή αυτοματοποιημένη) διαδικασία ρύθμισης με τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης και τυποποιημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας. Το όριο ορίζεται στα 300.000 ευρώ από 50.000 ευρώ σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η παροχή ρυθμίσεων σε περισσότερους αιτούντες και με ταχύτερους ρυθμούς.
  3. Παροχή δυνατότητας στον πιστωτή να εξαιρέσει τις μη επιχειρηματικές οφειλές (π.χ. στεγαστικό δάνειο) που πολλές φορές οδηγούσε τις τράπεζες σε μη συμμετοχή στη διαδικασία η οποία απέβαινε άκαρπη. Πλέον δίνεται η δυνατότητα στον πιστωτή να εξαιρέσει αυτήν τη μη επιχειρηματική οφειλή εφόσον κρίνει ότι η ρύθμισή της δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και να συνεχίσει τη διαδικασία με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές οφειλές.
  4. Απαγόρευση επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) από πιστωτές μεσούσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού και ενώ είναι ακόμα σε εκκρεμότητα εξαιτίας της λήψης αλλεπάλληλων παρατάσεων επί των προθεσμιών του νόμου.
  5. Ορίζεται ρητά ότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή για τα αδικήματα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αναστέλλεται υποχρεωτικά όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ομαλού κλίματος διαπραγμάτευσης το οποίο θα διακυβευόταν αν παράλληλα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης εξελισσόταν ποινική διαδικασία σε βάρος του οφειλέτη αναφορικά με τις προς ρύθμιση οφειλές.
  6. Απαλλαγή του οφειλέτη από τυχόν ανατροπές της σύμβασης αναδιάρθρωσης από ιδιώτες πιστωτές και συνακόλουθα τον κίνδυνο αναβίωσης των οφειλών του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όταν έχει ικανοποιήσει πλήρως αυτούς τους πιστωτές.
  7. Σε μεγάλες επιχειρήσεις ο χαρακτηρισμός ως μικρών πιστωτών ακόμη και αυτών με σημαντικές οφειλές (π.χ. ύψους 1,5 εκατ. ευρώ) που είχε ως αποτέλεσμα να μένουν εκτός ρύθμισης και να επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πλέον μειώνονται αυτά τα όρια προς όφελος του αιτούντος οφειλέτη, καθώς θα μπορεί να βάλει στη ρύθμιση και απαιτήσεις άνω των 500.000 ευρώ προστατεύοντας παράλληλα τις τυχόν απαιτήσεις εργαζομένων και προμηθευτών από αναδιάρθρωση.