2 Φεβρουάριος 2014, 09:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:36

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου Ποντίων Ν. Αιτωλ/νίας "Δ. Ψάθας"

  • Γενική συνέλευση και βασιλόπιτα στο Σύλλογο Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτριος Ψαθάς»

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Ποντίων Ν. Αιτωλ/νίας " Δ.ΨΑΘΑΣ", προέκυψε ύστερα από τις αρχαιρεσίες οι οποίες διεξήχθησαν την 26-01-2014 σύμφωνα με την αριθμ.37/14/26-01-2014  πράξη  Γενικής Συνέλευσης και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της αριθμ. 02/14/29-01-2014 πράξης του Δ.Σ. ως κάτωθι:

Ταφιάδης  Χρ.  Νικόλαος        Πρόεδρος

Γεωργιάδου  Αναστασία        Αντιπρόεδρος (αρμοδιότητα πολιτιστικού  τομέα)

Κουρουμπλή  Δέσποινα       Αντιπρόεδρος(αρμοδιότητα φιλανθρωπικού τομέα& παραδοσιακών φορεσιών)

Μαστρογιάννη  Κασσάνδρα  Γενική Γραμματέας(αρμοδιότητα διαδικτύου και τύπου)

Σιδηροπούλου   Μαρία         Ταμίας

Σωτηριάδης  Αλέξανδρος     Έφορος  υλικοτεχνικής υποστήριξης  δράσεων και υλικών απογραφής

Σωτηριάδης  Βασίλειος        Έφορος χορευτικού/ βοηθός  αρμοδίου αντιπροέδρου (φορεσιές)

Με  αναπληρωματικά  μέλη  του  Δ.Σ:

1. Ασβεστοπούλου  Παρασκευή , 

2. Καρανίκα   Ελένη , 

3. Σιδηρόπουλος  Δημοσθένης

Εξελεγκτική επιτροπή

Κανακίδης  Ιωάννης , Ταφιάδης  Ι. Νικόλαος , Μαστρογιάννη  Μάνθα

Αντιπρόσωποι Π.Ο.Ε./Σ.ΠΟ.Σ.Ν.Ε. & Ν.

Ταφιάδης  Χρ.  Νικόλαος , Γεωργιάδου  Αναστασία

Η  διάρκεια   θητείας  του  Δ.Σ. , Ε.Ε. , Αντιπροσώπων  είναι  τριετής.

Εκ του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος 

Ταφιάδης Νικόλαος