5 Δεκέμβριος 2018, 08:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Δεκέμβριος 2018, 08:47

Οικογενειακός γιατρός: Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

 • Παρέμβαση ΙΣΑ για γιατρό θετικό στον κορονοϊό που εξετάζει ασθενείς στο ιατρείο του
  (Φωτ. αρχείου: pixabay)

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το ΕΣΥ και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Θυμίζουμε ότι, όπως έχει ανακοινωθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους πολίτες. Ωστόσο, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν έχει ακόμη εγγραφεί στο σύστημα.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε οικογενειακό γιατρό (γενικό γιατρό ή παθολόγο, παιδίατρο), είναι απαραίτητη η αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο οικογενειακό γιατρό της επιλογής του κάθε ατόμου. Συγκριμένα:

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
 • σε κάθε δημόσια δομή πρωτ/θμιας φροντίδας υγείας ή
 • απ’ ευθείας στον οικογενειακό γιατρό.

Για την αίτηση, μέσω της εφαρμογής, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
 2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του οικογενειακού γιατρού).
 3. Επιλογή οικογενειακού γιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
 4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 5. Εκτύπωση της αίτησης.

Για την υποβολή της αίτησης σε οποιαδήποτε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτείτε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και ο ΑΜΚΑ. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία για να ολοκληρώσει την αίτηση και στη συνέχεια θα ζητηθεί η επιλογή οικογενειακού γιατρού από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα εμφανιστεί ηλεκτρονικά η υποβληθείσα αίτηση.

Η  εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον οικογενειακό γιατρό, που αναγράφεται στην αίτηση μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Ειδική περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται:

 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • φωτοαντίγραφο εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του οικογενειακού γιατρού που έχει επιλεγεί. Επισημαίνεται ότι:

 • Μπορεί να γίνει αλλαγή οικογενειακού γιατρού μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή.
 • Επισκέψεις προγραμματίζονται μόνο στον οικογενειακό γιατρό στον οποίο έχει γίνει εγγραφή.
 • Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραπομπής από τον οικογενειακό γιατρό.