12 Νοέμβριος 2018, 13:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Νοέμβριος 2018, 12:30

ΕΦΚΑ: Πώς γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα αναδρομικά

  • Παροχές 12 εκατ. ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γιάννης Κολεσίδης)

Μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ θα γίνονται δεκτές από σήμερα οι αιτήσεις των συνταξιούχων για τα αναδρομικά. Η αίτηση απευθύνεται στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα ή στους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

Την αίτηση για τις μειώσεις των Νόμων 4051 και 4093 οι συνταξιούχοι μπορούν να τη βρουν στο πεδίο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους».

Για να συμπληρωθεί η αίτηση απαιτούνται οι κωδικοί του TAXISnet, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ. Αμέσως μετά ανοίγει η σελίδα που έχει καταχωρισμένα τα στοιχεία του συνταξιούχου και προσυμπληρωμένο το κείμενο με το οποίο ζητούνται τα αναδρομικά. Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί κάποια στοιχεία, όπως ο αριθμός ταυτότητας ή η διεύθυνση, ο συνταξιούχος θα μπορεί να κάνει τις αλλαγές, οι οποίες όμως δεν «περνούν» στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επιλογής «Ατομικά στοιχεία»).

Από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να συμπληρωθεί η Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ στην οποία απευθύνεται η αίτηση (μπορούν να επιλεγούν περισσότερες της μίας Υπηρεσίες), ενώ θα ζητηθεί και ο αριθμός μητρώου ο οποίος βρίσκεται σε μια λίστα επιλογής. Εάν η αίτηση απευθύνεται στο ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει να επιλεγούν οι αντίστοιχοι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης.

Η αίτηση διαθέτει και ένα πεδίο στο οποίο ο συνταξιούχος μπορεί να γράψει ό,τι επιθυμεί. Μετά την υποβολή της διατίθεται προς εκτύπωση.