8 Νοέμβριος 2018, 08:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Νοέμβριος 2018, 07:55

Στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

  • Στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

Η Εκκλησία γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και των υπόλοιπων Ασώματων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων. Η Αγία Γραφή αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους, και ιδιαίτερα με τους επικεφαλής των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Συγκεκριμένα, ο αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε στον Αβραάμ για να σώσει τον Ισαάκ, τον οποίο ήταν έτοιμος να θυσιάσει κατ’ εντολή του Θεού, που θέλησε να δοκιμάσει έτσι την πίστη του δούλου του Αβραάμ.

Εμφανίστηκε και στον Λωτ για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ, στον Ιησού του Ναυή. Επίσης, ο Μιχαήλ ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Οι Γραφές αναφέρουν ακόμη πολλά θαύματα τα οποία επιτέλεσε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ. Ο δε Γαβριήλ ήταν αυτός που ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής συναντάμε τους αγγέλους να μεταφέρουν στους ευσεβείς ανθρώπους το θέλημα του Θεού, που αποβλέπει πάντα στην προστασία και στη λύτρωσή μας.

Ο κόσμος των Αγγέλων ήταν η πρώτη δημιουργική πράξη του Θεού. Οι άγιοι Άγγελοι είναι άυλα πνεύματα και αεικίνητα. Οι Άγγελοι είναι ελεύθερα και αυτεξούσια πνεύματα, είχαν την απόλυτη ελευθερία, εάν ήθελαν, να μείνουν σταθεροί στην αγιότητα ή να στραφούν προς το κακό, όπως συνέβη με τον Εωσφόρο που επινόησε το κακό, και όλους τους αγγέλους που τον ακολούθησαν και έπεσαν. Οι Άγγελοι είναι ασώματοι και υπηρετούν τον Θεό δοξολογώντας ακατάπαυστα την αγιότητα και την άπειρη δύναμή Του. Ο Θεός δημιούργησε τους Αγγέλους από την αρχή αθανάτους και ξένους προς τη φθορά. Είναι όμως τρεπτοί ως προς τη φύση και τη γνώμη τους, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη φύση τους και από το καλό να μεταπηδήσουν στο κακό. Τη δόξα και τη λαμπρότητά τους την λαμβάνουν από τον Θεό. Οι Άγγελοι είναι περιγραπτοί, δεν παρευρίσκονται παντού, όπως συμβαίνει με τον Θεό.

Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, οι Άγγελοι διαιρούνται σε τρεις Τάξεις και εννέα ουράνια Τάγματα. Η πρώτη Τάξη περιλαμβάνει τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, τα πολυόμματα Χερουβείμ και τους Θρόνους. Η δεύτερη Τάξη έχει τις Κυριότητες, τις Δυνάμεις και τις Εξουσίες, και η τρίτη Τάξη τις Αρχές, τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους.

Σύναξη σημαίνει συνάθροιση, συγκέντρωση.

Γιατί γιορτάζουμε τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και όλων των επουρανίων Αγγελικών Ταγμάτων; Ο Θεός, όταν δημιούργησε τους Αγγέλους, τους έδωσε να έχουν την απόλυτη ελεύθερη γνώμη. Έπρεπε όμως να αποδείξουν ότι ήταν άξιοι της τιμής με την οποία τους κόσμησε. Κάποια στιγμή δοκιμάστηκε η πίστη τους. Ένας απ’ αυτούς, ο Εωσφόρος, που ήταν ο πρώτος όλων των αγγελικών Ταγμάτων, αυτός που ήταν ο ωραιότερος, δυνατότερος και λαμπρότερος, υπερηφανεύθηκε και πίστεψε ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό και να στήσει τον θρόνο του υπεράνω του Θεού. Αυτό ήταν το αμάρτημά του. Υπερηφανεύθηκε! Επαναστάτησε εναντίον του Θεού και μαζί του παρέσυρε μεγάλο αριθμό Αγγέλων, που με την πτώση τους μετατράπηκαν από φωτεινούς Αγγέλους σε σκοτεινούς, και από αγίους σε πονηρούς.

Όταν έπεσαν οι πονηροί άγγελοι, που ονομάζονται δαίμονες, συγκεντρώθηκαν όλα τα επουράνια Τάγματα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε στο κέντρο και αναφώνησε: «Πρόσχωμεν! Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού», και αμέσως οι άγιοι Άγγελοι στάθηκαν πιστοί προς τον Θεό και δεν ακολούθησαν την πονηρή σκέψη του Εωσφόρου. Αυτό λοιπόν το γεγονός γιορτάζουμε σήμερα. Δεν γιορτάζομε την πτώση του Εωσφόρου και των πονηρών πνευμάτων του, αλλά τη συνάθροιση των αγίων Αγγέλων που έδειξαν πίστη ορθή και ακλόνητη στον αληθινό Θεό. Συναθροίστηκαν οι άγιοι Άγγελοι για να εκφράσουν την πίστη τους στον Δημιουργό τους και από τότε παρέμειναν σταθεροί στην αγιότητα και στο καλό.

Επιμέλεια: Ρένος Κωνσταντίνου.

  • Πηγή: imconstantias.org.cy.