26 Ιανουάριος 2014, 12:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:37

Πρόγραμμα στήριξης του ΣΕΒ σε επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες

  • Πρόγραμμα στήριξης του ΣΕΒ σε επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες

Ο ΣΕΒ έχοντας στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελλήνων επιστημόνων, υλοποιεί τη Στρατηγική Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!».

Με την πρωτοβουλία αυτή ο ΣΕΒ στηρίζει τους επιστήμονες που έχουν μια καινοτόμο ιδέα και ενδιαφέρονται να μάθουν τα βήματα που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν το στόχο τους και να δημιουργήσουν τη δική τους επιτυχημένη επιχείρηση.

Ο ΣΕΒ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν χώρο φιλοξενίας, επιμόρφωση σε θέματα πιχειρηματικότητας, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και συνεχή καθοδήγηση (coaching&mentoring) με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας και βιωσιμότητας μιας ερευνητικής και/ή καινοτόμου ιδέας, τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου, την επιβεβαίωσης της ιδέας και της αγοράς (proofofconcept&market), την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου, την υποστήριξη κατά τη σύσταση της επιχείρησης και κατά την ανεύρεση χρηματοδότησης.

Αν ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε επιχειρηματικά τις καινοτόμες ιδέες σας και να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του προγράμματος της Πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!» θα πρέπει να υποβάλετε τις Αιτήσεις Συμμετοχής σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita.