16 Οκτώβριος 2018, 09:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Οκτώβριος 2018, 09:16

Αρχαιολογικός πλούτος στο βυθό των Φούρνων (φωτο)

  • Αρχαιολογικός πλούτος στο βυθό των Φούρνων (φωτο)
    «Θησαυροί» ανακαλύφθηκαν στο βυθό του αρχιπελάγους των Φούρνων

Ίχνη από πέντε νέα ναυάγια εντοπίστηκαν και τεκμηριώθηκαν στο αρχιπέλαγος των Φούρνων, κατά την ερευνητική περίοδο του 2018, τα οποία χρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο και στους νεώτερους χρόνους. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εντοπισμένων και τεκμηριωμένων ναυαγίων μαζί με τα ήδη διερευνημένα ναυάγια που καταγράφηκαν κατά την τριετία 2015-2017 ανέρχεται στα 58, αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού.

Εκτός των ναυαγίων καταγράφηκαν και μεμονωμένα ευρήματα, κυρίως απορρίψεις κεραμικής και άγκυρες, αψευδείς μάρτυρες της έντασης και έκτασης της ναυσιπλοϊας και εμπορευματικής διακίνησης στο καίριο αυτό ναυτικό σταυροδρόμι του ανατολικού Αιγαίου. Στα πλέον αξιόλογα ευρήματα της έρευνας του 2018 συμπεριλαμβάνονται ένα ναυάγιο με φορτίο κνιδιακών αμφορέων του 2ου αιώνα π.Χ., ένα ναυάγιο του 4ου αι. π.Χ. με μεικτό φορτίο από αιγιακούς και φοινικικούς αμφορείς και ένα ναυάγιο του 5ου-6ου αιώνα μ.Χ. με φορτίο Υυστερορωμαϊκών αμφορέων.

Σημαντική ανακάλυψη υπήρξε και ο εντοπισμός και αποτύπωση ενός εξαιρετικά εκτενούς αγκυροβολίου έμπροσθεν του οικισμού Καμάρι, στην ανατολική πλευρά των Φούρνων. Αναγνωρίστηκαν περισσότερες από 25 άγκυρες χρονολογούμενες από τη ρωμαϊκή περίοδο έως και τον 18ο αιώνα, οι περισσότερες από τις οποίες εγκαταλείφθηκαν στο βυθό από πλοία που θα πρέπει να ήταν αξιομνημόνευτα μεγάλου μεγέθους. Η παρουσία τους φαίνεται ναδηλώνει την ύπαρξη μίας ακμάζουσας κοινότητας στο Καμάρι των Φούρνων κατά την ύστερη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, για την οποία οι ιστορικές πηγές τηςπεριόδου φαίνονται να σιωπούν.

Στα πλέον ενδιαφέροντα μεμονωμέναευρήματα του 2018, συγκαταλέγεται μία απόθεση από 18 τουλάχιστον πήλινουςλύχνους του 2ου αιώνα μ.Χ. που εντοπίστηκε και ανελκύστηκε στηνβόρεια πλευρά της νήσου Θύμαινας. Οι λύχνοι αυτοί φέρουν ποικίλες ανάγλυφεςπαραστάσεις από αγαλματικούς τύπους θεών, σκηνές μονομάχων και γεωμετρικάκοσμήματα και αποτελούν προϊόντα των εργαστηρίων της Κορίνθου. Στις βάσεις τουςδιαβάστηκαν οι επιγραφές των λυχνοποιών Λουκίου και Οκταβίου, πιθανότατααπελεύθερων δούλων που ίδρυσαν τα δικά τους κεραμικά εργαστήρια.

Τέλος, συμπληρωματικές ανελκύσεις καιαποτυπώσεις υλικού έγιναν σε ήδη εντοπισμένα ναυάγια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη του φορτίου τους και να προωθηθεί η νομική τους θωράκιση με την κήρυξή τους σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, καίριας σημασίας για την επιτυχή έκβαση της έρευνας υπήρξε η ευαισθητοποίησητου τοπικού πληθυσμού και η εκτενής συλλογή πληροφοριών από την κοινότητα τωναλιέων, οι οποίοι παρείχαν αφειδώς πληροφορίες για την ύπαρξη αρχαιοτήτων στο βυθό και οδήγησαν στον γρήγορο εντοπισμό τους, σημειώνει το ΥΠΠΟ.

Να τονιστεί ότι από τις 7 έως τις 29 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η τέταρτη περίοδος της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στο αρχιπέλαγος των Φούρνων, η οποία διενεργείται με τη σύμπραξη του ιδρύματος RPM Nautical Foundation. Η έρευνα έχει σκοπό τον εντοπισμό, καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη αρχαίων, μεσαιωνικών και νεώτερων ναυαγίων στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων. Με την έρευνα του 2018 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος (2015-2018) της αρχαιολογικής χαρτογράφησης του αρχιπελάγους των Φούρνων. Κατά τους προσεχείς μήνες θα υποβληθεί νέο πρόγραμμα με τους στόχους της έρευνας για την πενταετία 2019-2023.

  • Φωτογραφίες: Υπουργείο Πολιτισμού.