23 Ιανουάριος 2014, 08:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:38

Αυτές είναι οι 12 καλύτερες δουλειές για το 2014!

  • Αυτές είναι οι 12 καλύτερες δουλειές για το 2014!

Αυτές είναι οι 12 καλύτερες δουλειές του 2014.Έχουν μεγάλη ανάπτυξη και πάνω από 16 ευρώ την ώρα

Τις καλύτερες δουλειές για το 2014 εντόπισε και ταξινόμησε ο οργανισμός Economic Modeling Specialists, με βασικά χαρακτηριστικά την αύξηση των θέσεων εργασίας τους και της συνολικής τους ανάπτυξης κατά 7% από το 2010 και το 2013, την αναμενόμενη ανάπτυξη τους το 2014 και με πληρωμή τουλάχιστον 16 ευρώ την ώρα.

Η λίστα, αναρτήθηκε από το Business Insder και αποκαλύπτει τις 12 δουλειές οι οποίες αυξάνονται γρήγορα, έχουν μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλους μισθούς για το 2014:

Προγραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού συστήματος

Τι κάνουν: Σχεδιάσουν προγράμματα υπολογιστών

Συνολικές θέσεις εργασίας το 2013: 1.042,402

Αύξηση και ανάπτυξη από το 2010 έως το 2013: 11%

Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 32,7 ευρώ

Αναλυτές στην έρευνα αγοράς και ειδικοί στο μάρκετινγκ

Τι κάνουν: Μελέτη των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό εύρος

Η συνολική απασχόληση το 2013: 438095

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 21.16 ευρώ

Ειδικοί σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Τι κάνουν: Σχεδιασμός προγραμμάτων και τη διεξαγωγή της κατάρτισης και ανάπτυξης

Η συνολική απασχόληση το 2013: 231898

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%

Μέσα κέρδη ανά ώρα: 19.7 ευρώ

Αναλυτές Χρηματοοικονομικών

Τι κάνουν: Αξιολογούν την απόδοση των αποθεμάτων, τα ομόλογα, και άλλα είδη επενδύσεων

Η συνολική απασχόληση το 2013: 247159

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%

Μέσα κέρδη ανά ώρα: 27.15 ευρώ

Φυσικοθεραπευτές

Τι κάνουν: Βοηθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισμούς ή ασθενείς που διαχειρίζονται τον πόνο τους

Η συνολική απασχόληση το 2013: 207132

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%

Μέσα ωριαία κέρδη: 27.5 ευρώ

Προγραμματιστές

Τι κάνουν: Δημιουργούν ιστοσελίδες και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα

Η συνολική απασχόληση το 2013: 136921

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 11%

Μέσα ωριαία κέρδη: 20.24 ευρώ

Λογιστές

Τι κάνουν: Ανάλυση και συντονισμός στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η συνολική απασχόληση το 2013: 127892

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%

Μέσα ωριαία κέρδη: 25.5 ευρώ

Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων

Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν λογισμικό για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, όπως δελτία αποστολής οικονομικών πληροφοριών των πελατών

Η συνολική απασχόληση το 2013: 119676

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%

Μέσα ωριαία κέρδη: 27.18 ευρώ

Οργανωτές συναντήσεων, και εκδηλώσεων

Τι κάνουν: Συντονίζουν συναντήσεις και εκδηλώσεις

Η συνολική απασχόληση το 2013: 87.082

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσα ωριαία κέρδη: 16.40 ευρώ

Διερμηνείς και Μεταφραστές

Τι κάνουν: Μεταφράζουν πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη

Η συνολική απασχόληση το 2013: 69.887

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσα ωριαία κέρδη: 16.27 ευρώ

Μηχανικοί Πετρελαίου

Τι κάνουν: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα κάτω από την επιφάνεια της γης

Η συνολική απασχόληση το 2013: 40.733

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 21%

Μέσα ωριαία κέρδη: 46.29 ευρώ

Αναλυτές Πληροφοριών Ασφάλειας

Τι κάνουν: Σχεδιάζουν, την υλοποίηση, την αναβάθμιση, ή την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων υπολογιστών και πληροφοριών

Η συνολική απασχόληση το 2013: 75.995

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%

Μέσα ωριαία κέρδη: 30.26 ευρώ

Πηγή: iefimerida