11 Οκτώβριος 2018, 15:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Οκτώβριος 2018, 14:33

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζετε ποια ήταν η Ταβάρα; Η απάντηση στο pontos-news.gr

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι κάνει ο μαντζιρέας;

Το όνομα αυτό έδιναν στον εφιάλτη που μπορούσε να νιώσει κάποιος στον ύπνο του. Με άλλα λόγια, ο λαός μας στον Πόντο φανταζόταν ένα πολύ κακό όν, με τρομερά απαίσια μορφή, το οποίο κατά τη διάρκεια του ύπνου, τη νύχτα, επισκεπτόταν τον κοιμώμενο, καθόταν με το τρομερό του βάρος πάνω στο στήθος του και τον βασάνιζε.

Πολλές φορές δε, με την παλάμη της η Ταβάρα έφραζε το στόμα και τη μύτη του ανθρώπου προκαλώντας ασφυξία και ονειρική φρίκη.

Η Ταβάρα (ή Θαβάρα) έμπαινε αδιάκριτα σε σπίτια και πλουσίων και φτωχών, και βασάνιζε γυναίκες ή άντρες, νέους ή γέρους. Πίστευαν δε, πως επιτίθετο περισσότερο σε ασεβείς ή κοιλιόδουλους, βλάσφημους, κλέφτες και φονιάδες, τους οποίους κάτω από την αφόρητη πίεση που τους ασκούσε, τους ανάγκαζε να ομολογήσουν.

Επίσης, περισσότερο μάλλον για εκφοβισμό προς τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους, έλεγαν πως μπορεί να τους επισκεφθεί η Ταβάρα αν δεν κάμουν την προσευχή τους πριν κοιμηθούν. Γι’ αυτό όσοι από αυτούς κατόρθωναν, κατά τη στιγμή της τρομερής πίεσης που ένιωθαν, να ψιθυρίσουν το «Πάτερ ημών» ή το «Πιστεύω», σώζονταν από τα χέρια της Ταβάρας.

Στον υφιστάμενο την επίθεση της Ταβάρας (που κατόρθωνε να επιζήσει), διάβαζαν μια ακατανόητη ευχή: «Αναβάρα και Ταβάρα και Ζωή και Ναστασία, το δίφυλλον - το τρίφυλλον, ντο πάει σην Πόλ’ και κλώσκεται, καταράται η θάλασσα, βοά η Τραπεζούντα...».

Μάκης Καρασαββίδης

  • Πηγή: Εφ. Ποντιακή Γνώμη, έτος 9ο, αρ.φ. 106, Ιανουάριος 2018, σ. 26, «Λαϊκή ιατρική».
  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.