3 Οκτώβριος 2018, 13:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Οκτώβριος 2018, 12:57

Αυξάνεται η μοριοδότηση για τις μετεγγραφές φοιτητών

  • Αυξάνεται η μοριοδότηση για τις μετεγγραφές φοιτητών
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Περισσότερα μόρια για να επιτύχουν μετεγγραφή δίνει το υπουργείο Παιδείας σε φοιτητές των οποίων οι οικογένειες έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, τροποποιώντας την ισχύουσα διάταξη. Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει αύξηση της μοριοδότησης από 5 σε 6 μόρια με την προϋπόθεση το συνολικό εισόδημα των οικογενειών τους να μην ξεπερνάει τις 3.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Η τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη για την ενίσχυση αυτών των οικογενειών.

«Σε πολλά τμήματα ΑΕΙ, η βάση μετεγγραφής διαμορφώνεται σε 6 μόρια, με αποτέλεσμα φοιτητές που συγκεντρώνουν μόρια μόνο από το χαμηλό εισόδημα (ανώτατο 5 μόρια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο) και χωρίς λοιπά κοινωνικά κριτήρια να μην μπορούν να μετεγγραφούν, παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται» αναφέρει η τροπολογία.

Με την ίδια τροπολογία καταργείται η προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να αρχίσει η ισχύς των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υπαγωγή, κατ΄εξαίρεση, των προβλεπομένων υποθέσεων (γάμοι, διαζύγια, διατροφές, διαθήκες κ.τλ.) μεταξύ μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών στη δικαιοδοσία του Μουφτή και τη δυνατότητα προσφυγής των διαδίκων μερών στα πολιτικά δικαστήρια κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις, σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν επιθυμεί την υπαγωγή της υπόθεσής του στη δικαιοδοσία του Μουφτή. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η διάταξη κατατίθεται προκειμένου να μπορέσουν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας να προσφύγουν άμεσα στην ελληνική έννομη τάξη.