2 Οκτώβριος 2018, 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Οκτώβριος 2018, 13:21

Δεκάδες φοιτητές στο πρώτο μάθημα ποντιακής διαλέκτου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • Ιδρύεται «Εργαστήριο μελέτης, καταγραφής και διάσωσης της ποντιακής διαλέκτου» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
    Μάθημα ποντιακής διαλέκτου στο ΔΠΘ (φωτ.: Ηλίας Πετρόπουλος)

Με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητών ξεκίνησε τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και συγκεκριμένα στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, το μάθημα της ποντιακής διαλέκτου. Διδάσκοντες καθηγητές θα είναι ο Ηλίας Πετρόπουλος (αν. καθηγητής του τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και αν. πρόεδρος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης) και η Ιωάννα Σιταρίδου (αν. καθηγήτρια Ισπανικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας του πανεπιστημίου του Cambridge, διευθύντρια προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Ιβηρο-Ρομανικής Φιλολογίας της Σχολής Σύγχρονων και Μεσαιωνικών Γλωσσών του Cambridge και διευθύντρια σπουδών στη Γλωσσολογία και στις Σύγχρονες και Μεσαιωνικές Γλώσσες στο Queens’ College του Cambridge).

Πρώτη φορά η ποντιακή διάλεκτος προσφέρεται ως αυτοδύναμο πανεπιστημιακό μάθημα σε ενδιαφερόμενους φοιτητές με στόχο την εκμάθηση της ιστορικής αυτής ποικιλίας της ελληνικής γλώσσας, συμβάλλοντας στη μελέτη, την καλλιέργεια και τη διάδοσή της.

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα από τις 15:00 έως τις 18:00 και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν δευτεροετείς φοιτητές από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε δύο διαδοχικά εξάμηνα (τρίτο και τέταρτο), ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Το νέο μάθημα θα φέρει τον τίτλο «Εκμάθηση της Ποντιακής Ι & ΙΙ».


Οι διδάσκοντες καθηγητές (φωτ.: Ηλίας Πετρόπουλος)

Η διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των καθηγητών, θα υλοποιηθεί μέσω της παιδαγωγικής της διαγλωσσικότητας (translanguaging) και με στόχους τον κριτικό γραμματισμό και την κοινωνιογλωσσική ενημερότητα. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης της δομής της διαλέκτου (φωνητική και φωνολογία, κλιτική και παραγωγική μορφολογία, σύνταξη) και κατ’ επέκταση η εμπέδωση των διακριτών δομικών στοιχείων της σε σχέση με την Κοινή Νέα Ελληνική. Επιπλέον, στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η ενίσχυση της κοινωνιογλωσσικής ενημερότητας για την ποντιακή διάλεκτο και τη σχέση της με την πρότυπη νέα ελληνική, όπως επίσης για την ποικιλότητα εντός του συστήματος της ποντιακής και γνώση των δομικών διαφορών μεταξύ διαφορετικών ποικιλιών της διαλέκτου.
  • Η διεύρυνση της γνώσης τους για τα επικοινωνιακά πλαίσια όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ποντιακή διάλεκτος.
  • Αναγνώριση των δομικών και λεξιλογικών διαφορών μεταξύ διάφορων υβριδικών μορφών της ποντιακής διαλέκτου όπως αυτές μιλιούνται σε διαφορετικές κοινότητες και αποτίμηση της εναλλαγής και μίξης κωδίκων, της υβριδικότητας και της διαγλωσσικότητας ως τρόπου παραγωγής κοινωνικοπολιτιστικά εντοπισμένων νοημάτων.
  • Ευαισθητοποίηση για την πιθανότητα εξαφάνισης της ποντιακής διαλέκτου λόγω της συρρίκνωσης του αριθμού των ομιλητών που την κατακτούν ως μητρική γλώσσα.

Βασικό θέμα που ανακύπτει στη διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου είναι ότι δεν έχει κωδικοποιηθεί επισήμως και ως εκ τούτου υπάρχουν περισσότερα από ένα πρότυπα γραφής. Για τους σκοπούς των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο που προτείνεται στο εγχειρίδιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, όμως οι φοιτητές θα διδαχθούν επίσης φωνητική μεταγραφή της διαλέκτου δεδομένου ότι πολλοί ποντιόφωνοι τόσο στην Τουρκία όσο και στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, αλλά και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (όπου μέχρι σήμερα ομιλείται η ποντιακή) δεν γνωρίζουν το ελληνικό αλφάβητο και χρησιμοποιούν αυτοσχέδια συστήματα γραφής.