28 Σεπτέμβριος 2018, 15:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Σεπτέμβριος 2018, 15:08

Αρχίζουν τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • Αρχίζουν τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
    (Φωτ.: planb.ee.duth.gr)

Τη Δεύτερα 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στο δεύτερο έτος με τον τίτλο «Εκμάθηση της ποντιακής Ι & ΙΙ», και θα διδάσκεται από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε δύο διαδοχικά εξάμηνα (στο τρίτο και το τέταρτο) ως μάθημα ελεύθερης επιλογής.

Το μάθημα έχει προγραμματιστεί για να διδάσκεται κάθε Δευτέρα 15:00-18:00, με διδάσκοντα τον αν. καθηγητή Ηλία Πετρόπουλο, ενώ θα διδάσκει και η αν. καθηγήτρια Ισπανικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας του πανεπιστημίου Cambridge, Ιωάννα Σιταρίδου.

Η εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου για πρώτη φορά θα προσφέρεται ως αυτοδύναμο πανεπιστημιακό μάθημα σε ενδιαφερόμενους φοιτητές με στόχο την εκμάθηση αυτής της ελληνικής ποικιλίας με το μεγάλο ιστορικό βάθος, συμβάλλοντας στη μελέτη, την καλλιέργεια και τη διάδοσή της ώστε να μην χαθεί και σβήσει.

Το πρώτο μάθημα-γνωριμία θα είναι ανοιχτό για όλους (διδάσκοντες και φοιτητές του Τμήματος) και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου από τη συνδιδάσκουσα αν. καθηγήτρια Ιωάννα Σιταρίδου, η οποία μεταξύ 15:00-16:00 θα κάνει μια παρουσίαση του ερευνητικού της έργου για την ιστορική επανασύνδεση της ποντιακής διαλέκτου και της μικρασιατικής ελληνικής με βάση την επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε στις ποντιόφωνες κοινότητες (ρωμαίικα) της Τουρκίας και κατόπιν θα ακολουθήσει από τους δύο διδάσκοντες πιο εξειδικευμένη διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου έως τις 18:00.