25 Σεπτέμβριος 2018, 17:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Σεπτέμβριος 2018, 16:51

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε αποφοίτους της Έδρας Ποντιακών Σπουδών

  • Υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε αποφοίτους της Έδρας Ποντιακών Σπουδών

Δύο υποτροφίες θα προσφερθούν σε αποφοίτους του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ, που παρακολούθησαν μαθήματα της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Master of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν μέσω της Επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών και θα δώσουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο με αντικείμενο σπουδών την ιστορία και τον πολιτισμό του Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι υποτροφίες προσφέρονται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη, και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής θα ανακοινωθούν εντός των ημερών από την Έδρα Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ.