21 Σεπτέμβριος 2018, 23:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Σεπτέμβριος 2018, 22:38

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής αυτοψίας στο Ναυάγιο της Ζακύνθου (βίντεο)

  • Τα αποτελέσματα της επιστημονικής αυτοψίας στο Ναυάγιο της Ζακύνθου (βίντεο)
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η μελέτη των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και της ασφάλειας πρόσβασης των επισκεπτών στην περιοχή Ναυάγιο της Ζακύνθου, όπου πρόσφατα εκδηλώθηκε μεγάλη κατολίσθηση-κατάρρευση, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, στα οποία τονίζεται ότι μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της παραλίας θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση.

Η αυτοψία έγινε από επιστημονική-τεχνική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμη Λέκκα, πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συμμετοχή των MSc Σπυρίδωνα Μαυρούλη, MSc Ναυσικάς-Ιωάννας Σπύρου, δρ Ιωάννη Κοπανά και δρ Λάμπρου Πυργιώτη.

Από τη συνδυασμένη αξιολόγηση των μορφολογικών, γεωλογικών, τεκτονικών, γεωτεχνικών, σεισμοτεκτονικών και βραχομηχανικών δεδομένων διαπιστώθηκαν ότι:

  • Στο ανώτερο τμήμα του πρανούς ο κίνδυνος ευστάθειας και υποχώρησης των βραχοτεμαχών είναι μικρός. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η άρση απαγόρευσης εισόδου και παραμονής των επισκεπτών. Ο συγκεκριμένος χώρος θα πρέπει να σηματοδοτηθεί επαρκώς, κυρίως ανάντη του χείλους του πρανούς προς αποφυγή ατυχημάτων. Οι συνθήκες παραμονής, υγιεινής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών είναι απαράδεκτες και πρέπει να βελτιωθούν άμεσα.
  • Το κατώτερο τμήμα του πρανούς-παραλιακής ζώνης χαρακτηρίζεται από υψηλότατο βαθμό κινδύνου κατάπτωσης, ανατροπής, κατάρρευσης και υψηλή τρωτότητα. Η αποβίβαση και παραμονή των επισκεπτών στην παραλία ενέχει υψηλότατο βαθμό διακινδύνευσης, για τον λόγο αυτόν κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της απαγόρευσης.

Η εν λόγω επιστημονική ομάδα συμπεραίνει ότι έως ότου πραγματοποιηθεί λεπτομερής επιστημονική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, θα μπορούσε να επιτραπεί σε ένα μικρό μόνο τμήμα, σχήματος παραλληλογράμμου που ορίζεται από το ναυάγιο του πλοίου και την ακτογραμμή, η αποβίβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα να υπάρχει αυστηρό όριο στον αριθμό των επισκεπτών.