2 Σεπτέμβριος 2018, 08:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Σεπτέμβριος 2018, 08:03

Τι αλλάζει στον ΕΟΠΥΥ από 3 Σεπτεμβρίου

  • Τι αλλάζει στον ΕΟΠΥΥ από 3 Σεπτεμβρίου

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θέτει στη διάθεση των ασφαλισμένων από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Συγκεκριμένα, από 3/9/2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η αποστολή αιτημάτων γνωματεύσεων ΕΚΠΥ προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ).

Στο εξής, όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάση μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα.

Τα αιτήματα δύναται να αποστέλλονται προς το ΑΥΣ είτε από τον γνωματεύοντα ιατρό, είτε από συμβεβλημένο πάροχο υγείας. Μέσω της νέας εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα αναζητά, με συνδυασμό κριτηρίων, την ηλεκτρονική γνωμάτευση ΕΚΠΥ και θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αίτημα προς εξέταση από το ΑΥΣ, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα («ανέβασμα» αρχείων σε μορφή .pdf ) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση και σχετική συνοδευτική αιτιολόγηση.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο σάιτ του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως ιατροί και συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας-φαρμακεία. Κάθε αίτημα αποστέλλεται μοναδικά και ενημερώνει την κατάσταση του αιτήματος με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί, θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον πάροχο.

Επιπλέον, η ίδια δυνατότητα προστέθηκε και στον Φάκελο Υγείας Ασθενούς (ΦΑΥ). Κάθε πολίτης, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του φακέλου δύναται, είτε να υποβάλλει το αίτημα του, είτε να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη του. Τέλος, όπως σημειώνει ο ΕΟΠΥΥ, θέτοντας σε ισχύ την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αιτημάτων προς το ΑΥΣ, είναι πλέον εφικτό κάθε έκδοση γνωμάτευσης η οποία, είτε δεν έχει εκτελεστεί, είτε δεν έχει ηλεκτρονικά δρομολογηθεί προς ΑΥΣ, να καταργείται σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της, θεωρώντας την ως μη γενόμενη.