8 Αύγουστος 2018, 19:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Αύγουστος 2018, 18:34

Κάπνισμα και καρκίνος: Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Κάπνισμα και καρκίνος: Τι πρέπει να γνωρίζετε
  (Φωτ.: pixabay.com)

Το κάπνισμα αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία πρόκλησης καρκίνου και ευθύνεται για περίπου το 30% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο. 

Συγκεκριμένα, το κάπνισμα ευθύνεται για:

 • Το 70-90% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα.
 • Το 75-85% των θανάτων από καρκίνο του λάρυγγα.
 • Το 50-75% των θανάτων από καρκίνο στόματος, φάρυγγα και οισοφάγου.
 • Το 30-50% των θανάτων από καρκίνο της ουροδόχου κύστης και των νεφρών.
 • Το 20-25% των θανάτων από καρκίνο του παγκρέατος, του στομάχου, και μικρότερα ποσοστά άλλων καρκίνων.

Η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα είναι στους καπνιστές κατά 23,3 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες και κατά 12,7 φορές στις γυναίκες σε σχέση με τους μη καπνιστές. Αντίστοιχα, πολύ υψηλότερη είναι η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο στόματος, φάρυγγα, οισοφάγου, αλλά και διπλάσια έως τριπλάσια η πιθανότητα για καρκίνο ουροδόχου κύστης, νεφρών, παγκρέατος, κ.ά. 

Παραδοσιακά, ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν μια ασθένεια κυρίως των ανδρών. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, ωστόσο, λόγω του ότι το κάπνισμα στις γυναίκες άρχισε να γίνεται κοινωνικά αποδεκτό, η συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα στις γυναίκες άρχισε να αυξάνεται προοδευτικά. Από το 1987 ο καρκίνος του πνεύμονα έγινε η πρώτη αιτία θανάτου στις Αμερικανίδες, ξεπερνώντας ακόμα και τον καρκίνο του στήθους. Μάλιστα, ο αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν λόγω καρκίνου του πνεύμονα είναι μεγαλύτερος από ότι το άθροισμα των θανάτων λόγω καρκίνων του μαστού και του παχέος εντέρου, που είναι αντίστοιχα η δεύτερη και τρίτη κυριότερη αιτία θανάτων λόγω καρκίνου στις γυναίκες. 

Η παρατηρούμενη διαφορά στον σχετικό κίνδυνο μεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία έναρξης, η διάρκεια του καπνίσματος, ο μέσος αριθμό τσιγάρων, το βάθος εισπνοής, η ηλικία διακοπής κτλ.

Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί, ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου στους καπνιστές εξαρτάται κυρίως από:

 • Τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν: Ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο σε άνδρες που καπνίζουν κατά μέσο όρο κάτω από 10 τσιγάρα την ημέρα είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με τους μη καπνιστές, ενώ σε όσους καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα, 15-20 φορές μεγαλύτερος. Στις γυναίκες ο σχετικός κίνδυνος φαίνεται να είναι κάπως μικρότερος από ό,τι στους άνδρες καπνιστές.
 • Την ηλικία έναρξης του καπνίσματος: Σε όσους άρχισαν το κάπνισμα σε ηλικία κάτω των 15 ετών, η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα είναι 17-19 φορές μεγαλύτερη από τους μη καπνιστές, ενώ σε όσους άρχισαν σε ηλικία άνω των 25 ετών ο κίνδυνος είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος από τους μη καπνιστές.
 • Τη συνολική διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας – παράγοντας που φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία: Αν υποθέσουμε ότι ο τριπλασιασμός του αριθμού των τσιγάρων που καταναλώνονται ημερησίως οδηγεί σε τριπλασιασμό του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, ο τριπλασιασμός της διάρκειας της καπνιστικής συνήθειας μπορεί να οδηγήσει σε 100πλασιασμό του κινδύνου.

Σε όσους εκτίθενται παθητικά στο κάπνισμα, ο κίνδυνος προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα είναι κατά 20-30% μεγαλύτερος από τους μη καπνιστές. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι παρά τη μεγάλη μείωση στην περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα και τη χρήση φίλτρων που παρατηρήθηκε μετά το 1980, δεν παρατηρείται ουσιαστική μείωση του κινδύνου στους καπνιστές. Φαίνεται δηλαδή ότι τα «ελαφρά» τσιγάρα ή το φίλτρο δεν μειώνουν τον κίνδυνο.

 • Πηγή: bestrong.org.gr.