10 Ιανουάριος 2014, 08:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:40

Σκάνδαλο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Tα ονόματα των κατηγορούμενων

  • Σκάνδαλο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Tα ονόματα των κατηγορούμενων

Η λίστα με τα ονόματα των κατηγορούμενων για το σκάνδαλο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Καταπέλτης είναι το πόρισμα της εισαγγελέως διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου για τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελου Φιλιππίδη, όσον αφορά στα θαλασσοδάνεια που δόθηκαν από το Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

Το zougla.gr φέρνει στο φως τα σημαντικότερα εδάφια της πολυσέλιδης πορισματικής αναφοράς για το σκάνδαλο, αλλά και τα ονόματα όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: 

I. Εις βάρος των: 

1) Αγγέλου Φιλιππίδη

2) Μάριου Βαρότση

3) Αντώνιου Καμινάρη

4) Γεωργίου Στάμνου

5) Γεώργιου Μπριντάλου

6) Λυμπέρη Κατσουλιέρη

7) Σπύρου Πολίτη

8) Χαράλαμπου Γιαγκούδη

9) Φωτεινής Κρέστα

10) Διονύσιου Γκολφινόπουλου

11) Κλεάνθη Παπαδόπουλου

12) Χάρη Σιγανού

13) Γεώργιου Ξυφαρά

14) Δημήτριου Κυπαρίσση

15) Αναστασίας Σακελλαρίου

16) Περικλή Χανάκη

17) Παναγιώτας Μπέζα

18) Χρήστου Μαρούσου

19) Ιωάννη Τσαγδή

20) Σπυρίδωνα Παντελιά

21) Λυδίας Κεκρίδου

22) Αθανάσιου Χασάπη

23) Ιωάννη Λεβεντίδη... 

...για απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ' εξακολούθηση και μη εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. 

II. Εις βάρος των 

1) Κυριάκου Γριβέα

2) Αναστασίας Βάτσικα για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα κατ'επάγγελμα 

III. Εις βάρος των

1) Μάριου Βαρότση

2) Παναγιώτας Μπέζα για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο II β πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008 

IV. Εις βάρος των

1) Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

2) Περικλή Λίβα για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

V. Εις βάρος των 

1) Αγγέλου Φιλιππίδη

2) Δημητρίου Κοντομηνά

3) Ιωάννη Ρόρρη

4) Αλεξάνδρας Λιακοπούλου

5) Μάριου Βαρότση για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ 

VI. Εις βάρος του Δημητρίου Κοντομηνά για

α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω πράξη, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ'επάγγελμα (άρθρα 1.12.13 τερ. α' και στ'. 14, 26 παρ 1α'.27παρ 1, 45,4β παρ. 1 β', 94 τταρ. 1. 98, 386 παρ. 3β'-1, 390 ΠΚ άρθρο 1 παρ 1 του Ν 1608/1950 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α’. γ\ δ', 3 περ κ*. 5, 45 παρ 1 στοιχ α'. β\ γ’ Ν 3691/2008 ως ισχύει). 

Τι αναφέρει το πόρισμα για τον Φιλιππίδη

Μεγάλα χρηματικά ποσά, που δεν δικαιολογούνται όπως αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισμα, εντοπίσθηκαν σε έξι λογαριασμούς του πρώην διοικητή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελου Φιλιππίδη.  Η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου αναφέρει ότι από το 2008 μέχρι το 2012 επαύξησε σημαντικά την περιούσια του με χρήματα άγνωστης προέλευσης. 

Ο Άγγελος Φιλιππίδης διετέλεσε Πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του έτους 2007 (8-10-2007) μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2009 (11-12-2009). Επί των ημερών του (και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009) εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω ομολογιακών Δανείων, ορισμένα εκ των οποίων εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, χωρίς η Τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Παρά ταύτα, διενεργήθηκαν κατ' εξακολούθηση, χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών (ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες), κατά παράβαση των οικείων Πράξεων Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής, όπως προκύπτει από τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων (Όμιλος Γριβέας, ALAPIS και Όμιλος ΔΕΜΚΟ), με αποτέλεσμα τη ζημία της περιουσίας της Τράπεζας, της οποίας είχε τη διαχείριση ο κ. Φιλιππίδης.

«Παρότι γνώριζε το σύνολο των κρίσιμων κατά περίπτωση οικονομικών μεγεθών του εκάστοτε πιστούχου. Υπενθυμίζεται δε, ότι απ’ όσα εκτέθηκαν ανωτέρω αναλυτικά, ότι η συνολική ζημία

της περιουσίας της Τράπεζας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον [208.154.000 ευρώ εκ των δανειοδοτήσεων του Τ.Τ. προς επιχειρήσεις μέσω Ομολογιακών Δανείων (με στοιχεία της 30-6-2012) + 138.750.467 ευρώ ευρώ από την υπόθεση της Bestline/HPC]. Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Άγγελος Φιλιππίδης, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων, ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου», αναφέρεται το πόρισμα.

Πηγή: zougla.gr