19 Ιούλιος 2018, 15:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 19 Ιούλιος 2018, 15:27

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

  • Από την κρίση του 2009 στην έξοδο του 2018 – Το χρονικό των μνημονίων
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ορέστης Παναγιώτου)

Την Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία και την Ιρλανδία παραπέμπει η Κομισιόν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι τρεις χώρες δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Τα κράτη-μέλη είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 προκειμένου να συμμορφωθούν.

«Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της», σημείωσε η επίτροπος Δικαιοσύνης Βέρα Γιούροβα.

Η 4η οδηγία ενισχύει τους ήδη υπάρχοντες κανόνες εισάγοντας τις εξής τροποποιήσεις:

  • Ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές.
  • Θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών.
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη-μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων Αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Παναμά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε μια 5η οδηγία ώστε να διασφαλιστούν οι χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, να ενισχυθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες, να δημιουργηθούν κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, και ν’ αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω εικονικών νομισμάτων και προπληρωμένων καρτών. Αυτοί οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018 και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τους μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.