14 Ιούλιος 2018, 17:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιούλιος 2018, 16:36

Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε αγωγές για το κούρεμα καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες

  • Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε αγωγές για το κούρεμα καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες
    (Φωτ. αρχείου)

Πέντε χρόνια μετά την απόφαση για το κούρεμα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε αγωγές για αποζημίωση που είχαν κάνει ιδιώτες και εταιρείες, οι οποίες επικαλέστηκαν παράνομες ενέργειες από την πλευρά των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε παράνομη συμπεριφορά από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με τον ισχυρισμό των εναγόντων ότι υπέστησαν δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους καταθέτες με ποσά άνω και κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις, μη συγκρίσιμες μεταξύ τους, οπότε δεν μπορεί να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αθέμιτη διάκριση.

Επίσης απέρριψε το επιχείρημα ότι υπήρξε δυσμενής διάκριση σε βάρος των καταθετών των τραπεζών στην Κύπρο σε σύγκριση με τους καταθέτες των τραπεζών στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι ο σκοπός της μη μεταφοράς των επιπτώσεων στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δικαιολογούσε τη διαφορετική μεταχείριση.

Εξ άλλου, απέρριψε το παράπονο για την πώληση των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι αποσκοπούσε στη μη μεταφορά της κρίσης στην Ελλάδα και ότι η διαδικασία πώλησης έγινε με διαφανείς διαδικασίες. Αποφάσισε επίσης ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τα μέτρα που λήφθηκαν αποσκοπούσαν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Η απόφαση μπορεί να εφεσιβληθεί μέσα σε δύο μήνες.

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Α. Βικέτος.