12 Ιούλιος 2018, 16:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Ιούλιος 2018, 16:19

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι σημαίνει ποδεδίζω; Η απάντηση στο Pontos News

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι σημαίνει ποδεδίζω; Η απάντηση στο Pontos News

Σύμφωνα με το Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, του Άνθιμου Παπαδόπουλου, αρχικά το ρήμα σήμαινε «αφαιρώ το δέδιν τινός, απαλλάττω τινά από την κακήν του μοίραν αποδεχόμενος αυτήν εγώ ο ίδιος» (αποδεδίζω).

Με τον καιρό όμως το «ποδεδίζω σε», από «παίρνω το κακό σου», έφτασε να σημαίνει «να σε χαρώ / εσύ να είσαι καλά και να σε χαίρομαι»: Να ποδεδίζω τα χέρα και τα ποδάρα σ’, να ποδεδίζω τα ομμάτα σ’, να ποδεδίζω το ψόπο σ’!

Άλλη σημασία της λέξης είναι «προσκυνώ»: Ποδεδίζω τον Θεόν, ποδεδίζω τον Χριστόν κτλ.

  • Με πληροφορίες από το Ιστορικό λεξικό της ποντικής διαλέκτου, του Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου.
  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.