21 Ιούνιος 2018, 18:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιούνιος 2018, 17:36

Μαθαίνω ποντιακά και τις χρήσεις του ρήματος τονατεύω

  • Μαθαίνω ποντιακά: Η λέξη των Ποντίων για τη σφαγή ανθρώπων

Κοινό ρήμα στην Κερασούντα, στα Κοτύωρα, στη Σάντα, στην Τραπεζούντα και στη Χαλδία είναι το «τονατεύω», σύμφωνα με το Ιστορικό λεξικό της ποντικής διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου.

Η κύρια σημασία του είναι ευπρεπίζω, στολίζω (τονατεύω τ’ οσπίτιν, είναι η έκφραση στα ποντιακά). Επίσης χρησιμοποιείται ειδικά για το μεγαλοπρεπές στρώσιμο του τραπεζιού· το ποντιακό μοιρολόι λέει τα εξής: αδά γάμος ’κι γίνεται, νυφίτζα ’κι στολίεται | τραπέζ’ ’κι τονακεύεται, καυκίν ’κι ποτισκάται.

Η μετοχή «τονατεμένος» σημαίνει τον στολισμένο. «Ας σ’ άσπρα κι ας σα κόκκινα είσαι ζωγραφισμέντζα | και με τα χάρεις τη θεού είσαι τονατεμέντζα», λέει το τραγούδι.

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.