21 Ιούνιος 2018, 18:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιούνιος 2018, 17:36

Μαθαίνω ποντιακά και τις χρήσεις του ρήματος τονατεύω

  • Μαθαίνω ποντιακά: Το καντζί και η καντζογραία

Κοινό ρήμα στην Κερασούντα, στα Κοτύωρα, στη Σάντα, στην Τραπεζούντα και στη Χαλδία είναι το «τονατεύω», σύμφωνα με το Ιστορικό λεξικό της ποντικής διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου.

Η κύρια σημασία του είναι ευπρεπίζω, στολίζω (τονατεύω τ’ οσπίτιν, είναι η έκφραση στα ποντιακά). Επίσης χρησιμοποιείται ειδικά για το μεγαλοπρεπές στρώσιμο του τραπεζιού· το ποντιακό μοιρολόι λέει τα εξής: αδά γάμος ’κι γίνεται, νυφίτζα ’κι στολίεται | τραπέζ’ ’κι τονακεύεται, καυκίν ’κι ποτισκάται.

Η μετοχή «τονατεμένος» σημαίνει τον στολισμένο. «Ας σ’ άσπρα κι ας σα κόκκινα είσαι ζωγραφισμέντζα | και με τα χάρεις τη θεού είσαι τονατεμέντζα», λέει το τραγούδι.

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.