13 Ιούνιος 2018, 18:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Ιούνιος 2018, 18:19

Πανελλήνιες 2018: Οι απαντήσεις σε Φυσική, Ιστορία και Ανάπτυξη Εφαρμογών

  • Πανελλήνιες 2018: Οι απαντήσεις σε Φυσική, Ιστορία και Ανάπτυξη Εφαρμογών
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παντελής Σαΐτας)

Στη Φυσική, την Ιστορία και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που παίρνουν μέρος στις Πανελλήνιες. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα στη Φυσική, δυσκολότερα που καλύπτουν βασικά κομμάτια της εξεταστέας ύλης τα θέματα της Ιστορίας, και αυξημένης δυσκολίας με παγίδες τα θέματα που επελέγησαν για το τρίτο μάθημα της ημέρας.

ΕΔΩ οι απαντήσεις στην Ιστορία, ΕΔΩ οι απαντήσεις στη Φυσική, και ΕΔΩ οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, στην Ιστορία οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι αρκετά προσεκτικοί. Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί σε σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν πλήρη αφομοίωση της ύλης, ενώ στη δεύτερη ομάδα στα θέματα που αφορούν στο σχολιασμό πηγών δόθηκαν κατανοητά κείμενα τα οποία, όμως, απαιτούσαν συνθετική ικανότητα.

Στη Φυσική τα θέματα ήταν σαφή αλλά απαιτητικά και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Το Δ4 απευθυνόταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, τα θέματα Β2 και Γ περιείχαν αναφορές σε ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, ενώ συνολικά θεωρούνται σαφώς δυσκολότερα από τα περσινά.

Τέλος, και τα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Είχαν σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους υποψήφιους (ειδικά στο θέμα Δ), απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κατανόηση σε βάθος των τεχνικών προγραμματισμού.