25 Απρίλιος 2018, 09:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Απρίλιος 2018, 08:52

Αλλάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

  • Αλλάζει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Τη θέσπιση ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Με την ίδια τροπολογία, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης (ορισμός αξιολογητών, συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης).

Ειδικότερα, για το έτος 2017, παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και των επιμέρους φάσεών της.

Ακόμα, επανακαθορίζεται:

  • η μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης
  • η διαδικασία της συμβουλευτικής συνέντευξης μεταξύ του αξιολογούμενου υπαλλήλου και του άμεσου ιεραρχικά προϊσταμένου του.

Όπως τόνισε η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Όλγα Γεροβασίλη, στόχος της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των περίπου 230.000 δημοσίων υπαλλήλων, είναι ο εκσυγχρονισμός ενός αναχρονικού, γραφειοκρατικού και κοστοβόρου συστήματος και η επιβολή κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Με άλλη τροπολογία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Νίκου Τόσκα, ανανεώνεται «η πρόσληψη εκ νέου και με την οριζόμενη διαδικασία, των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 μέχρι σήμερα, στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης για το έτος 2018, εφόσον το επιθυμούν και τηρούν τις προϋποθέσεις, με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους για το έτος 2019».