4 Απρίλιος 2018, 11:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Απρίλιος 2018, 11:13

Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί το Δώρο του Πάσχα

  • Δώρο Πάσχα 2019: Καταβολή μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη
    (Φωτ.: pixabay.com)

Τελευταία μέρα σήμερα για την καταβολή του Δώρου του Πάσχα σε όλους όσοι έχουν έμμισθη εργασιακή σχέση από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 30 Απριλίου 2018, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το δώρο, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα.

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας, πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας, πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

«Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Δώρου Πάσχα και, ως εκ τούτου, παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων όλη την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί το νόμιμο δικαίωμά τους στο Δώρο Πάσχα» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.